Tổ KH&HTQT

  • Tổng quan

          Song song với hoạt động đào tạo tại cơ sở, hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế cũng được chú trọng tại Khoa Du lịch – Đại học Huế.

          Nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ ưu tiên được tạo điều kiện phát triển. Không chỉ để tạo cơ hội cho giảng viên, sinh viên được trực tiếp tham gia vào các dự án nghiên cứu nhằm tăng cường kiến thức, hiểu biết về thực tế hoạt động kinh doanh du lịch mà đồng thời đây cũng để nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học thông qua việc áp dụng những lý thuyết về nghiên cứu khoa học vào thực tiễn hoạt động nghiên cứu. Bên cạnh đó, mục tiêu của thực hiện nghiên cứu khoa học còn góp phần trao đổi, giúp đỡ nghiên cứu đối với những thực tập sinh, nghiên cứu sinh trong nước và ngoài nước đang thực hiện nghiên cứu các vấn đề liên quan đến du lịch.

htqt

          Mặt khác, Khoa Du lịch còn chú trọng hợp tác với các Sở Du lịch, các cơ quan thống kê để xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê về du lịch, chia sẻ thông tin và dữ liệu thông qua các ấn phẩm, trang web. Qua đó, với mong muốn kết nối giữa cung và cầu trong nghiên cứu du lịch, nhà trường muốn đẩy mạnh hơn nữa việc kết nối các nhà nghiên cứu trong nước với các tổ chức nước ngoài muốn thực hiện các dự án về du lịch, hay tiếp cận đặt hàng về các vấn đề liên quan đến du lịch cần được nghiên cứu từ các doanh nghiệp, địa phương và hỗ trợ triển khai các nghiên cứu ứng dụng trong du lịch.

          Không chỉ dừng lại ở đó, với phương châm hỗ trợ phát triển, Khoa Du lịch còn là địa chỉ đáng tin cậy trong việc kết nối chuyên gia quốc tế với các nhà hoạch định chiến lược phát triển du lịch địa phương và vùng nhằm góp phần hỗ trợ phát triển doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ bằng các dịch vụ tư vấn, hợp đồng quản lý, …

          Hợp tác quốc tế nhằm xây dựng Khoa Du lịch thành một cơ sở đào tạo chất lượng cao với định hướng gắn liền với tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng đào tạo, nâng cao vị thế của nhà trường tại Việt Nam và quốc tế. Việc đặt quan hệ hợp tác với các trường đại học uy tín trong khu vực và trên thế giới luôn luôn được nhà trường chú trọng phát triển để đem lại hiệu quả trong công tác đào tạo của mình.

  •  Nhân sự tổ
STT Họ và tên Học hàm/học vị Chức vụ Thông tin
1  Trần Thị Ngọc Liên
TS Phó khoa trưởng phụ trách KHHTQT Chi tiết
2  Nguyễn Dương Thiện ThS Chuyên viên Chi tiết
3  Đỗ Thị Ngọc Anh CN Chuyên viên  
4  Nguyễn Thị Diệu Linh CN Chuyên viên

Thông tin về admin