Trang chủ / KH & HTQT / Phòng khoa học công nghệ và quan hệ quốc tế

Phòng khoa học công nghệ và quan hệ quốc tế

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ QUAN HỆ QUỐC TẾ

OFFICE OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND INTERNATIONAL RELATIONS

 1. Tổ chức nhân sự

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
1 TS. Trần Thị Ngọc Liên Phó Hiệu trưởng, Phụ trách Phòng 0916.441.567 ttnlien@hueuni.edu.vn
2 ThS. Nguyễn Dương Thiện Chuyên viên KHCN 0934.974.989 ndthien@hueuni.edu.vn
3 CN. Nguyễn Thị Diệu Linh Chuyên viên KHCN 0918.900.073 ntdlinh@hueuni.edu.vn
4 ThS. Nguyễn Việt Tường Vân Chuyên viên HTQT 0906.531.505 nvtvan@hueuni.edu.vn
5 ThS. Đỗ Thị Ngọc Anh Chuyên viên HTQT  0905.040.589 dtnanh@hueuni.edu.vn
6 ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc Chuyên viên Thư viện  0905.565.051 ntbngoc@hueuni.edu.vn
7
ThS. Hoàng Minh Thảo Nguyên Chuyên viên Thư viện 0913.094.968 hmtnguyen@hueuni.edu.vn
8
CN. Đặng Thị Nga Chuyên viên Thư viện  0942.616.238 dtnga@hueuni.edu.vn

2. Nhiệm vụ

  • Tham mưu và giúp Hiệu trưởng về quản lý và tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ, bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học cho cán bộ của Trường,
  • Thực hiện công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế .
  • Hỗ trợ Thông tin thư viện phục vụ hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học của Sinh viên và Giảng viên của Trường

3. Thông tin hoạt động

3.1. Thông tin về hoạt động Khoa học, Công nghệ

A. Thông tin đề tài NCKH các cấp

– Các đề tài nghiên cứu và các sản phẩm (chi tiết)

– Các kết quả nghiên cứu đã công bố  (chi tiết)

B. Thông tin về chương trình Hội nghị, Hội thảo trong nước và các hoạt động KHCN khác

           – Các chương trình Hội nghị, Hội thảo trong nước của Trường Du lịch (chi tiết)

           – Các hoạt động nghiên cứu khoa học khác (chi tiết)

C. Đối tác liên kết nghiên cứu trong nước

           – Các đối tác liên kết và nội dung liên kết (chi tiết)

3.2. Thông tin về Quan hệ quốc tế

A. Đối tác Quốc tế

– Các đơn vị liên kết, trao đổi (chi tiết)

– Các chương trình ký kết, chương trình đào tạo (chi tiết)

B. Hội nghị, hội thảo quốc tế

– Các hội nghị, hội thảo quốc tế tổ chức tại HUHT (chi tiết)

C. Thông tin Học bổng quốc tế

– Các chương trình học bổng quốc tế dành cho giảng viên, sinh viên HUHT

D. Hoạt động sinh viên liên quan đến quốc tế

– Các tin về hoạt động của sinh viên thực tập ngắn hạn ở nước ngoài, các hoạt động sinh viên liên kết quốc tế tại HUHT (Chi tiết)

3.3. Thông tin Thư viện

Chi tiết

4. Liên hệ:

Địa chỉ, số điện thoại: 0234.3933.411

About admin

Tin liên quan

Trường Du lịch làm việc với đoàn công tác của Sở Ngoại Vụ Kyoto, Nhật Bản

Vào ngày 19 tháng 6 năm 2023, Trường Du lịch đã có buổi làm việc …