Phòng

Phòng Đào tạo và công tác sinh viên

daotao

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN OFFICE OF ACADMIC AND STUDENTS’ AFFAIRS 1. Giới thiệu chung Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên là đơn vị tham mưu cho Hiệu trưởng về việc quản lý, triển khai, xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo …

Xem tiếp

Phòng Tổ chức, Hành chính và CSVC

hanh-chinh

PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH VÀ CSVC OFFICE OF ORGANIZATION, ADMINISTRATION AND FACILITIES 1. Cơ cấu tổ chức: STT Họ và tên Chức vụ Học hàm, học vị Hành chính 1  Phan Văn Ngọc Tổ trưởng ThS 2  Nguyễn Mạnh Hùng CV ThS 3  Nguyễn Thị Mai CV ThS 4 …

Xem tiếp

Phòng khoa học công nghệ và quan hệ quốc tế

htqt

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ QUAN HỆ QUỐC TẾ OFFICE OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND INTERNATIONAL RELATIONS  1. Tổ chức nhân sự TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email 1 TS. Trần Thị Ngọc Liên Phó Khoa trưởng, Phụ trách Phòng 0916.441.567 ttnlien@hueuni.edu.vn 2 ThS. Nguyễn Dương Thiện Chuyên …

Xem tiếp