Trang chủ / Tag Archives: Thực tập

Tag Archives: Thực tập

Chương trình thực tập tại doanh nghiệp: Bệ phóng vững chắc để phát triển nghề nghiệp cho sinh viên Trường Du lịch

Trường Du lịch luôn chú trọng thúc đẩy hợp tác với các doanh nghiệp du lịch trong việc phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là phối hợp tổ chức các chương trình thực tập nghiệp vụ và quản lý cho sinh viên tất cả các khoá và chuyên ngành …

Xem tiếp