Trang chủ / KH & HTQT / Khoa học công nghệ / BÀI BÁO KHOA HỌC / Bài đăng ở Hội nghị, Hội thảo trong nước và quốc tế

Bài đăng ở Hội nghị, Hội thảo trong nước và quốc tế

Với nhân lực còn hạn chế, tuy nhiên cán bộ Khoa Du lịch đã có các bài đăng ở các Hội nghị, Hội thảo trong nước và quốc tế chứng tỏ tiềm năng Khoa học Công nghệ của Khoa là rất lớn.

– Đăng ở các Hội nghị, Hội thảo quốc tế: 13 bài
– Đăng ở các Hội nghị, Hội thảo trong nước: 17 bài

Thông tin cụ thể về các bài báo (đính kèm file)

About admin

Tin liên quan

Kết quả xác định danh mục đề tài KHCN cấp Trường năm 2024

Họp Hội đồng xác định danh mục đề xuất đề tài khoa học công nghệ cấp Trường thuộc Đại học Huế thực hiện từ năm 2024 tại Trường Du lịch