Trang chủ / KH & HTQT / Khoa học công nghệ / Kết quả nghiên cứu KH&CN / Bài đăng ở Hội nghị, Hội thảo trong nước và quốc tế

Bài đăng ở Hội nghị, Hội thảo trong nước và quốc tế

Với nhân lực còn hạn chế, tuy nhiên cán bộ Khoa Du lịch đã có các bài đăng ở các Hội nghị, Hội thảo trong nước và quốc tế chứng tỏ tiềm năng Khoa học Công nghệ của Khoa là rất lớn.

– Đăng ở các Hội nghị, Hội thảo quốc tế: 13 bài
– Đăng ở các Hội nghị, Hội thảo trong nước: 17 bài

Thông tin cụ thể về các bài báo (đính kèm file)

About admin

Tin liên quan

changes_2-a_07

Sách, giáo trình, tài liệu liên quan đã xuất bản

Từ năm 2008 đên nay, để đảm bảo cho công tác đào tạo, giảng dạy, …