Trang chủ / Tin tức

Tin tức

Thông báo về việc tổ chức kỳ thi kết thúc học phần dành cho lớp riêng (T7&CN) học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 đối với khối sinh viên không chuyên.

unnamed

      Thông báo về việc tổ chức kỳ thi kết thúc học phần dành cho lớp riêng (T7&CN) học kỳ 2 năm học  2020 – 2021 đối với khối sinh viên không chuyên        Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên đủ điều kiện xét tốt …

Xem tiếp