Trang chủ / Đơn vị trực thuộc / Giới thiệu về Đảng bộ & Công đoàn Khoa Du lịch

Giới thiệu về Đảng bộ & Công đoàn Khoa Du lịch

I. Giới thiệu về Chi bộ Khoa Du lịch

          Chi bộ Khoa Du lịch được thành lập vào ngày 09 tháng 03 năm 2009 chỉ có 05 đảng viên, trực thuộc Đảng Ủy Cơ quan Đại học Huế, mọi hoạt động của Chi bộ được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế.

          Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Chi bộ luôn thể hiện rõ vai trò định hướng cho các hoạt động, luôn làm tốt vai trò lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị trong Khoa. Đó là, việc tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; nâng cao trình độ nghiệp vụ và lí luận chính trị cho đội ngũ cán bộ; xây dựng Đảng trong sạch và vững mạnh trên ba mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và phát triển Đảng. Việc gắn kết công tác dạy học chuyên môn với nhiệm vụ xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh đã tạo thành nguồn lực để Khoa đạt được những thành tựu như hiện nay.
            Chi bộ xác định mỗi Đảng viên phải là tấm gương sáng, là người tiên phong trong mọi công tác và phong trào của Khoa. Sinh hoạt Chi bộ thường kì sinh hoạt lồng ghép nội dung về chuyên môn vào hoạt động chính trị nên mọi công tác của Khoa. Chi bộ lãnh đạo Đoàn thanh niên và Công Đoàn Khoa trong việc hỗ trợ cho các hoạt động. Nhờ vậy, tạo được sự đoàn kết thân ái và đồng thuận cao trong toàn Khoa. 
     Trong những năm qua vượt qua mọi khó khăn thách thức, Công tác phát triển đảng được Chi bộ đặt ra như một mục tiêu quan trọng. Hiện nay, Chi bộ đã có 34 đảng viên và ngày càng được trẻ hóa…

Chi ủy:

 1. Đồng chí: Trần Hữu Tuấn, Bí thư chi bộ, Khoa Trưởng
 2. Đồng chí: Phan Văn Ngọc, Phó bí thư chi bộ
 3. Đồng chí: Nguyễn Đức Cường, Ủy viên
 4. Đồng chí: Cao Hữu Phụng, Ủy viên
 5. Đồng chí: Lê Minh Tuấn, Ủy viên.

II. Giới Thiệu Về Công Đoàn Cơ Sở Khoa Du Lịch

           CĐCS Khoa Du lịch được thành lập theo Quyết định số 153/QĐ-CĐ của Công đoàn Đại học Huế ngày 25 tháng 6 năm 2008, sau khi có Quyết định thành lập Khoa Du lịch – Đại học Huế. Ban chấp hành lâm thời của Công đoàn Cơ sở Khoa Du lịch được chỉ định gồm 03 đồng chí là đoàn viên Công đoàn của Khoa. Sáu tháng sau, ngày 05 tháng 01 năm 2009, Đại hội Công đoàn Cơ sở Khoa Du lịch lần thứ I đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Cơ sở Khoa Du lịch gồm 05 đồng chí và đã được Ban chấp hành Công đoàn Đại học Huế chuẩn y. Đến nay, CĐCS Khoa Du lịch đã tổ chức thành công 4 lần Đại hội Công đoàn Cơ sở. Ban chấp hành Công đoàn Cơ sở Khoa Du lịch nhiệm kỳ 2017-2021, gồm 9 đồng chí:

 1. Đồng chí Quản Bá Chính, Chủ tịch CĐCS
 2. Đồng chí Trần Thanh Long, Phó Chủ tịch CĐCS
 3. Đồng chí Phan Văn Ngọc. Ủy viên Ban chấp hành
 4. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành
 5. Đồng chí Nguyễn Thị Mai, Ủy viên Ban chấp hành
 6. Đồng Chí Châu Thị Minh Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành,
 7. Đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Ủy viên Ban chấp hành
 8. Đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương, Ủy viên Ban chấp hành
 9. Đồng chí Nguyễn Văn Thái, Ủy viên Ban chấp hành

            Trong 9 năm qua, được sự chỉ đạo sâu sát của Chi bộ, Công đoàn Đại học Huế, tuy là một CĐCS trẻ, quy mô nhỏ còn nhiều thiếu thốn về nguồn lực và tài chính, Ban chấp hành CĐCS Khoa Du lịch luôn nỗ lực hết mình vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao thực sự là tổ chức đại diện bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của CBVC & NLĐ, động viên, khuyến khích công đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác, khích lệ CBVC &LĐ nâng cao tinh thần học tập, lao động và sáng tạo.CĐCS Khoa Du lịch tham gia tích cực các hoạt động phong trào của CĐ ĐHH, Công đoàn Ngành giáo dục, trở thành CĐCS có nhiều thành tích tốt, luôn đạt danh hiệu ‘Công đoàn Cơ sở vững mạnh xuất sắc’ và đơn vị có thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào được Công đoàn Đại học Huế tặng giấy khen. Đặc biệt 4 năm liên tiếp từ năm học 2012-2013 đến nay CĐCS Khoa Du lịch được CĐ Giáo dục Việt Nam tặng bằng khen.

Thông tin về admin