Trang chủ / KH & HTQT / Khoa học công nghệ / Kết quả nghiên cứu KH&CN / Các công trình đã chuyển giao và giải thưởng đạt được

Các công trình đã chuyển giao và giải thưởng đạt được

Một số sản phẩm khoa học tham gia các chương trình triển lãm của Đại học Huế và tỉnh, khu vực tổ chức như:

  •  Hội chợ triển lãm sản phẩm sáng tạo của sinh viên và cán bộ trẻ năm 2013. 
  • Hội chợ Công nghệ và thiết bị vùng Nam Trung Bộ – Tây Nguyên tại Tỉnh Daknong.
  • Hội chợ triển lãm Sản phẩm khoa học Công nghệ Đại học Huế năm 2014 vào tháng 05/2014.
  • Hội chợ Triển lãm Khoa học Công nghệ – Hội thảo Hợp tác – Phát triển Công nghệ thông tin và truyền thông, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Có kết quả đáng ghi nhận như 03 giải ba, 02 giải khuyến khích và có một sản phẩm lọt vào top 16 sản phẩm tiêu biểu của Đại học Huế.

About admin

Tin liên quan

CÁC ĐỀ TÀI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐẠT GIẢI

  CÁC ĐỀ TÀI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐẠT GIẢI TT Thành viên …