Trang chủ / Giới thiệu / Lịch sử phát triển

Lịch sử phát triển

Quá trình hình thành và phát triển của Trường Du lịch – Đại học Huế được đánh dấu qua các mốc thời gian như sau:

            * Giai đoạn 1996 – 2007: Bộ môn Du lịch

            (thuộc Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế)

            Hoạt động đào tạo du lịch ở bậc đại học được thực hiện ở Đại Học Huế từ năm 1996 với ngành Quản trị kinh doanh du lịch do Khoa Kinh tế – Đại học Huế (nay là Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế) thực hiện với qui mô tuyển sinh hàng năm khoảng hơn 100 sinh viên và được xem là một trong những đơn vị có đào tạo du lịch bậc đại học đầu tiên ở Việt Nam. Ngay từ những khóa đầu tiên, Đại học Huế đã rất chú trọng để phát triển ngành đào tạo này trên cơ sở tranh thủ tài trợ từ một số dự án hợp tác quốc tế để xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ, trao đổi chuyên gia (như dự án đào tạo phát triển năng lực quản lý vùng – Direg, Canada; Dự án của tổ chức Pháp ngữ AUF; Dự án hợp tác với Đại học Hawaii – Hoa Kỳ). Nhờ đó, hoạt động đào tạo du lịch ở Đại học Huế đã đạt được những kết quả đáng khích lệ làm nền tảng cơ bản cho sự phát triển ở các giai đoạn sau này.

            * Giai đoạn 2008 – 2020: Khoa Du lịch – Đại học Huế

            Xuất phát từ nhu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao để phát triển du lịch Thừa Thiên Huế, khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước, cũng như yêu cầu tổ chức lại các chuyên ngành đào tạo có liên quan đến du lịch tại Đại học Huế, ngày 14/01/2008 Giám đốc Đại học Huế đã ký Quyết định số 020/QĐ-ĐHH-TCNS thành lập Khoa Du lịch trực thuộc Đại học Huế.

            Tiền thân là Bộ môn Du lịch của Khoa Quản trị kinh doanh – Trường Ðại học Kinh tế, Đại học Huế, Khoa Du lịch ở thời điểm mới thành lập có 15 cán bộ giảng dạy và người lao động, sau thời gian hơn 12 năm hình thành và phát triển, Khoa đã lớn mạnh không ngừng về số lượng, hoàn thiện dần về cơ cấu và phát triển về chất lượng. Từ một chuyên ngành đào tạo bậc đại học năm 2008, đến năm 2020 Khoa đã có 11 chuyên ngành đào tạo trình độ đại học, 02 ngành đào tạo trình độ Thạc sỹ và 02 ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ. Quy mô sinh viên của Khoa tăng nhanh từ 120 sinh viên bậc đại học ở năm đầu thành lập (2008-2009) lên 3480 sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh năm học 2019-2020.

            * Giai đoạn 11/2020 – nay: Trường Du lịch – Đại học Huế

            Ngày 16/11/2020, Hội đồng Đại học Huế đã ra quyết định số 75/QĐ-HĐĐH phê duyệt đề án thành lập Trường Du lịch thuộc Đại học Huế.

            Sự ra đời của Trường Du lịch – Đại học Huế sẽ đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực chất lượng cao, nhằm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước (theo Nghị quyết số 08-NQ/TWngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị). Đồng thời, đáp ứng yêu cầu của hội nhập khu vực và quốc tế về du lịch, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành và chủ động trong hội nhập khu vực và quốc tế, đặc biệt sau khi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) chính thức công bố Thỏa thuận công nhận lẫn nhau về chuẩn nghề du lịch (MRA-TP) vào tháng 8/2016.

            Trường Du lịch – Đại học Huế được thành lập đã đáp ứng chủ trương xây dựng Đại học Huế thành Đại học Quốc gia giai đoạn 2020 – 2022, là trung tâm giáo dục đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao ở Việt Nam và trong khu vực Châu Á. Phấn đấu đến năm 2025, Trường Du lịch sẽ phát triển thành trường đại học thành viên của Đại học Huế.

About admin

Tin liên quan

Giới thiệu về Trường Du lịch

          Xuất phát từ nhu cầu bức thiết về nguồn nhân lực du lịch chất …