Trang chủ / Giới thiệu / Lịch sử phát triển

Lịch sử phát triển

Quá trình hình thành và phát triển của Khoa Du lịch – Đại học Huế theo các mốc thời gian như sau:

* Giai đoạn 1996-2007: Hoạt động đào tạo du lịch ở bậc đại học được thực hiện ở Đại Học Huế từ giữa những năm 1990 với hai chuyên ngành chủ yếu là Quản trị kinh doanh du lịch và Văn hoá du lịch do Khoa Kinh tế – Đại học Huế (nay là Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế) và Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế thực hiện với qui mô tuyển sinh hàng năm khoảng hơn 100 sinh viên và được xem là một trong những đơn vị có đào tạo du lịch bậc đại học sớm ở nước ta lúc đó. Ngay từ những khóa đầu, Đại học Huế đã rất chú trọng để phát triển ngành đào tạo này trên cơ sở tranh thủ tài trợ từ một số dự án hợp tác quốc tế để xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ, trao đổi chuyên gia (như dự án đào tạo phát triển năng lực quản lý vùng – Direg, Canada; Dự án của tổ chức Pháp ngữ AUF; Dự án hợp tác với Đại học Hawaii – Hoa Kỳ). Nhờ đó, hoạt động đào tạo du lịch ở Đại học Huế đã đạt được những kết quả đáng khích lệ làm nền tảng cơ bản cho sự phát triển ở các giai đoạn sau này.

* Khoa Du lịch – Đại học Huế từ tháng 01/2008 đến nay:

Xuất phát từ nhu cầu bức thiết về nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao để phát triển du lịch Thừa Thiên Huế, khu vực MT-TN và cả nước, cũng như yêu cầu tổ chức lại các chuyên ngành đào tạo có liên quan đến du lịch tại Đại học Huế, ngày 14/01/2008 Giám đốc Đại học Huế đã ký Quyết định số 020/QĐ-ĐHH-TCNS thành lập Khoa Du lịch trực thuộc Đại học Huế.

Tiền thân là Bộ môn Du lịch của Khoa Quản trị kinh doanh – Trường Ðại học Kinh tế, Đại học Huế, Khoa Du lịch ở thời điểm mới thành lập có 15 cán bộ giảng dạy và người lao động, sau thời gian 9 năm phát triển, Khoa đã lớn mạnh không ngừng về số lượng, hoàn thiện dần về cơ cấu và phát triển về chất lượng. Từ một chuyên ngành đào tạo ban đầu, đến nay Khoa đã có 11 chuyên ngành đào tạo trình độ đại học và 1 ngành đào tạo trình độ Thạc sỹ. Đặc biệt, Khoa cũng đã triển khai chương trình liên kết đào tạo trình độ thạc sỹ bằng tiếng Anh với hai đối tác nước ngoài là Đại học Greifswald – Đức (do DAAD – Đức tài trợ) và Đại học Tự do Bruxelle – Bỉ. Qui mô sinh viên của Khoa tăng nhanh từ 120 sinh viên ở năm đầu thành lập (2008-2009) lên 700 sinh viên trong năm học 2010-2011 và hơn 2200 sinh viên trong năm học 2016-2017.

Luôn kiên định với tiêu chí “Chất lượng tạo ra sự khác biệt”, Khoa Du lịch – Đại học Huế luôn tập trung nỗ lực cải tiến nội dung và phương pháp giảng dạy, chú trọng việc nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng ngoại ngữ cho sinh viên thông qua việc xây dựng và phát triển mạng lưới liên kết hợp tác với các tổ chức và doanh nghiệp trong và ngoài nước. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, tạo dựng uy tín và thương hiệu của Khoa Du lịch – Đại học Huế. Tỉ lệ sinh viên xếp học lực khá giỏi hàng năm tăng, sinh viên tốt nghiệp đạt khá giỏi chiếm tỉ lệ cao từ 94-96% và ổn định qua các khóa.

Thông tin về admin

Bài viết tương tự

4-247e7

Giới thiệu chung về Khoa Du lịch

            Xuất phát từ nhu cầu bức thiết về nguồn nhân lực du lịch chất …