Trang chủ / KH & HTQT / Khoa học công nghệ / Đề tài, dự án, chương trình nghiên cứu

Đề tài, dự án, chương trình nghiên cứu

Danh mục đề tài NCKH các cấp của Giảng viên thống kê từ năm 2009 – 2021

– Cấp Bộ: Nghiên cứu chiến lược quảng bá và tiếp thị du lịch để phát triển du lịch bền vững ở Thừa Thiên Huế Định hướng và giải pháp khai thác tiềm năng du lịch ở vườn quốc gia Bạch Mã Đánh giá chất lượng dịch vụ hướng dẫn …

Xem tiếp

Danh mục các dự án HTQT

khoa-du-lich

Optimizing climate change adaptation through enhanced community resilience (Dự án hợp tác quốc tế, do NCF tài trợ   … – 2018) Capacity Building for National, Provincial Stakeholders and Remote Communities on Loss and Damage related to Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation (Dự án hợp tác quốc tế, do …

Xem tiếp