Trang chủ / Đơn vị trực thuộc

Đơn vị trực thuộc

Khoa quản lý sự kiện & công nghệ truyền thông

sangtao

KHOA QUẢN LÝ SỰ KIỆN VÀ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG (Tên tiếng Anh: FACULTY OF EVENT MANAGEMENT AND COMMUNICATION TECHNOLOGY) 1. GIỚI THIỆU CHUNG Khoa Quản lý sự kiện và công nghệ truyền thông, Trường Du lịch – Đại học Huế được thành lập theo quyết định số 74/QĐ-ĐHH ngày …

Xem tiếp »

Khoa quản lý lữ hành

lh

KHOA QUẢN LÝ LỮ HÀNH (Tên tiếng Anh:FACULTY OF TRAVEL INDUSTRY MANAGEMENT)  1. GIỚI THIỆU CHUNG Khoa Quản lý Lữ hành, Trường Du lịch – Đại học Huế có tiền thân là Bộ môn Lữ hành – một trong 03 bộ môn được thành lập đầu tiên cùng với sự …

Xem tiếp »

Khoa Du lịch học

DSC_2470

KHOA DU LỊCH HỌC (Tên Tiếng Anh: FACULTY OF TOURISM STUDIES) Bộ môn trực thuộc: BỘ MÔN QUẢN LÝ DU LỊCH GIỚI THIỆU CHUNG Khoa Du lịch học, Trường Du lịch – Đại học Huế có tiền thân là Bộ môn Du lịch học – một trong 3 bộ môn …

Xem tiếp »

Khoa Quản trị Khách sạn nhà hàng

ksnh

KHOA QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN – NHÀ HÀNG (Tên tiếng Anh: Faculty of Hospitality Management) GIỚI THIỆU CHUNG Khoa Quản trị khách sạn – Nhà hàng, tiền thân là Bộ môn Khách sạn – Nhà hàng, một trong ba bộ môn được thành lập đầu tiên cùng với sự ra …

Xem tiếp »

Tổ Khảo Thí Đảm Bảo Chất Lượng Giáo Dục

khoa-du-lich

 1.  Giới thiệu Tổ Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục Khoa Du lịch – Đại học Huế được thành lập theo quyết định số 365/QĐ-ĐHH ngày 26 tháng 4 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế. 2.  Cơ cấu tổ chức và nhân sự STT Họ …

Xem tiếp »