Trang chủ / Đơn vị trực thuộc

Đơn vị trực thuộc

Phòng Đào tạo và công tác sinh viên

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN OFFICE OF ACADMIC AND STUDENTS’ AFFAIRS 1. Giới thiệu chung Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên là đơn vị tham mưu cho Hiệu trưởng về việc quản lý, triển khai, xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo …

Xem tiếp

Giới thiệu thư viện Trường Du lịch – Đại học Huế

Chức năng:       Thư viện có chức năng phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý thư viện của Trường Du lịch – Đại học Huế. Nhiệm vụ: – Tham mưu giúp Trường xây dựng …

Xem tiếp