Trang chủ / Đơn vị trực thuộc

Đơn vị trực thuộc

Phòng Đào tạo và công tác sinh viên

daotao

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN OFFICE OF ACADMIC AND STUDENTS’ AFFAIRS 1. Giới thiệu chung Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên là đơn vị tham mưu cho Hiệu trưởng về việc quản lý, triển khai, xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo …

Xem tiếp

Khoa quản lý sự kiện & công nghệ truyền thông

sangtao

KHOA QUẢN LÝ SỰ KIỆN VÀ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG (Tên tiếng Anh: FACULTY OF EVENT MANAGEMENT AND COMMUNICATION TECHNOLOGY) 1. GIỚI THIỆU CHUNG Khoa Quản lý sự kiện và công nghệ truyền thông, Trường Du lịch – Đại học Huế được thành lập theo quyết định số 74/QĐ-ĐHH ngày …

Xem tiếp

Khoa quản lý lữ hành

lh

KHOA QUẢN LÝ LỮ HÀNH (Tên tiếng Anh: FACULTY OF TRAVEL INDUSTRY MANAGEMENT)  1. GIỚI THIỆU CHUNG Khoa Quản lý Lữ hành, Trường Du lịch – Đại học Huế có tiền thân là Bộ môn Lữ hành – một trong 03 bộ môn được thành lập đầu tiên cùng với …

Xem tiếp

Khoa Du lịch học

DSC_2470

KHOA DU LỊCH HỌC (Tên Tiếng Anh: FACULTY OF TOURISM STUDIES) Bộ môn trực thuộc: BỘ MÔN QUẢN LÝ DU LỊCH 1. GIỚI THIỆU CHUNG Khoa Du lịch học, Trường Du lịch – Đại học Huế có tiền thân là Bộ môn Du lịch học – một trong 3 bộ …

Xem tiếp

Khoa Quản trị Khách sạn nhà hàng

ksnh

KHOA QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN – NHÀ HÀNG (Tên tiếng Anh: FACULTY OF HOSPITALITY MANAGEMENT) 1. GIỚI THIỆU CHUNG Khoa Quản trị khách sạn – Nhà hàng, tiền thân là Bộ môn Khách sạn – Nhà hàng, một trong ba bộ môn được thành lập đầu tiên cùng với sự …

Xem tiếp

Phòng Tổ chức, Hành chính và CSVC

hanh-chinh

PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH VÀ CSVC OFFICE OF ORGANIZATION, ADMINISTRATION AND FACILITIES 1. Cơ cấu tổ chức: STT Họ và tên Chức vụ Học hàm, học vị Hành chính 1  Phan Văn Ngọc Tổ trưởng ThS 2  Nguyễn Mạnh Hùng CV ThS 3  Nguyễn Thị Mai CV ThS 4 …

Xem tiếp

Tổ Khảo Thí Đảm Bảo Chất Lượng Giáo Dục

khoa-du-lich

 1.  Giới thiệu Tổ Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục Khoa Du lịch – Đại học Huế được thành lập theo quyết định số 365/QĐ-ĐHH ngày 26 tháng 4 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế. 2.  Cơ cấu tổ chức và nhân sự STT Họ …

Xem tiếp