Trang chủ / Giới thiệu / Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Giới thiệu về Đảng bộ bộ phận Trường Du lịch

Đảng bộ bộ phận Trường Du lịch được thành lập vào ngày 17 tháng 3 năm 2021, trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Đại học Huế. Gồm có 7 Chi bộ được tổ chức phù hợp với cơ cấu tổ chức của các phòng, khoa, các đơn vị trong trường …

Xem tiếp

Ban Giám Hiệu

Điện thoại: 0234.3935.292 PGS. TS. TRẦN HỮU TUẤN, Hiệu trưởng – Trực tiếp phụ trách các mảng công tác sau: + Công tác chính trị tư tưởng; + Công tác Tổ chức- Nhân sự; + Công tác Kế hoạch – Tài chính; + Công tác nội chính; + Công tác quản …

Xem tiếp

Giới thiệu về Công đoàn Trường Du lịch

Hơn 10 năm hình thành và phát triển, được sự chỉ đạo sâu sát của Chi bộ Khoa Du lịch (nay là Đảng ủy bộ phận Trường Du lịch) và Công đoàn Đại học Huế, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Du lịch luôn nỗ lực hết mình …

Xem tiếp