Trang chủ / Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu chung về Khoa Du lịch

4-247e7

            Xuất phát từ nhu cầu bức thiết về nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao để phát triển du lịch Thừa Thiên Huế, khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước, cũng như yêu cầu tổ chức lại các chuyên ngành đào tạo có liên quan …

Xem tiếp »

Lịch sử phát triển

school

Quá trình hình thành và phát triển của Khoa Du lịch – Đại học Huế theo các mốc thời gian như sau: * Giai đoạn 1996-2007: Hoạt động đào tạo du lịch ở bậc đại học được thực hiện ở Đại Học Huế từ giữa những năm 1990 với hai …

Xem tiếp »

Ban chủ nhiệm Khoa

school

Điện thoại: 0234.3935.292 PGS. TS. TRẦN HỮU TUẤN, Khoa trưởng – Trực tiếp phụ trách các mảng công tác sau: + Công tác chính trị tư tưởng; + Công tác Tổ chức- Nhân sự; + Công tác Kế hoạch – Tài chính; + Công tác nội chính; + Công tác quản …

Xem tiếp »

Sứ mạng – tầm nhìn

school

Sứ mạng Khoa Du lịch – Đại học Huế có sứ mạng đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao; nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực du lịch đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và …

Xem tiếp »