Trang chủ / Giới thiệu

Giới thiệu

Lịch sử phát triển

huht2

Quá trình hình thành và phát triển của Trường Du lịch – Đại học Huế được đánh dấu qua các mốc thời gian như sau:             * Giai đoạn 1996 – 2007: Bộ môn Du lịch             (thuộc Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học …

Xem tiếp

Giới thiệu về Trường Du lịch

huht2

          Xuất phát từ nhu cầu bức thiết về nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao để phát triển du lịch Thừa Thiên Huế, khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước, cũng như yêu cầu tổ chức lại các chuyên ngành đào tạo có liên quan …

Xem tiếp

Vị trí, sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi

huht1

1. Vị trí Trường là đơn vị đào tạo thuộc Đại học Huế, chịu sự quản lí toàn diện, trực tiếp của Đại học Huế, hoạt động theo sự phân cấp và ủy quyền của Giám đốc Đại học Huế. Trường có logo và website riêng. – Tên gọi bằng …

Xem tiếp

Ban Giám Hiệu

school

Điện thoại: 0234.3935.292 PGS. TS. TRẦN HỮU TUẤN, Hiệu trưởng – Trực tiếp phụ trách các mảng công tác sau: + Công tác chính trị tư tưởng; + Công tác Tổ chức- Nhân sự; + Công tác Kế hoạch – Tài chính; + Công tác nội chính; + Công tác quản …

Xem tiếp