Trang chủ / Đơn vị trực thuộc / Khoa / Khoa quản lý sự kiện & công nghệ truyền thông

Khoa quản lý sự kiện & công nghệ truyền thông

KHOA QUẢN LÝ SỰ KIỆN VÀ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG

(Tên tiếng Anh: FACULTY OF EVENT MANAGEMENT AND COMMUNICATION TECHNOLOGY)

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Khoa Quản lý sự kiện và công nghệ truyền thông, Trường Du lịch – Đại học Huế được thành lập theo quyết định số 74/QĐ-ĐHH ngày 22/01/2021 về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Trường Du lịch – Đại học Huế.

Khoa Quản lý sự kiện và công nghệ truyền thông (QLSK&CNTT) có uy tin cao về đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường Du lịch – Đại học Huế. Khoa hiện đang quản lý 2 ngành đào tạo là Quản trị kinh doanh du lich và Du lịch điện tử. Khoa hiện đang hợp tác với nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Thừa Thiên Huế và các tỉnh miền trung – Việt Nam trong các lĩnh quản lý sự kiện, du lịch điện tử, marketing điện tử.

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

– Bộ môn Công nghệ thông tin & Truyền thông du lịch: được thành lập vào ngày 15/04/2010, theo quyết định số 658/QĐ-ĐHH-TCNS của giám độc Đại học Huế. Bộ môn trực thuộc Khoa Du lịch – Đại học Huế đến ngày 22/01/2021, sau khi Khoa Du lịch có quyết định thành lập Trường Du lịch – Đại học Huế, Bộ môn kết hợp với Bộ môn quản lý sự kiện và marketing du lịch dịch vụ để trở thành Khoa QLSK&CNTT thuộc Trường Du lịch – Đại học Huế. Bộ môn hiện có 10 giảng viên, trong đó có 2 Tiến sĩ,  1 Nghiên cứu sinh, 7 Thạc sĩ.

Bộ môn CNTT-TT trong Du lịch ra đời nhằm mục đích đáp ứng yêu cầu của xã hội trong việc đào tạo sinh viên công nghệ trong lĩnh vực du lịch dịch vụ, cụ thể là Bộ môn đang đảm nhận đào tạo khối sinh viên ngành du lịch điện tử và các nhiệm vụ về nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thương mại điện tử du lịch dịch vụ.

– Bộ môn Quản lý sự kiện và Marketing dịch vụ: được thành lập từ tháng 02/2013 nhằm mục đích đáp ứng yêu cầu phát triển chung của Khoa Du lịch – Đại học Huế, cụ thể là Bộ môn đang đảm nhận đào tạo khối sinh viên chuyên ngành 1) Truyền thông Marketing; (2) Tổ chức và quản lý sự kiện; (3) Quản trị quan hệ công chúng. Hiện có 14 giảng viên, trong đó có 01 Phó giáo sư, 02 Nghiên cứu sinh và 08 Thạc sĩ đang công tác tại bộ môn..

STT Họ tên      Học hàm, học vị  Chức vụ Thông tin cá nhân
Bộ môn Công nghệ thông tin và truyên thông du lịch
1  Lê Văn Hòa TS.GVC
Trưởng Khoa
Chi tiết
2  Trần Thị Ngọc Trang TS GV Chi tiết
3  Đinh Thị Hương Giang ThS GV Chi tiết
4  Lê Văn Hòa (1984) ThS GVC Chi tiết
5  Nguyễn Hoàng Long ThS GV Chi tiết
6  Ngô Văn Sơn NCS GVC Chi tiết
7  Nguyễn Thị Hồng Ngọc TS GV Chi tiết
8  Lê Hà Minh Nhât ThS GV Chi tiết
9  Lê Thị Hà Quyên ThS GV Chi tiết
10  Nguyễn Thị Thúy Vân ThS GV Chi tiết
Bộ môn Quản lý sự kiện và Marketing dịch vụ
1 Bùi Thị Tám PGS.TS GVCC Chi tiết
2 Lê Minh Tuấn ThS GV Chi tiết
3 Nguyễn Thị Thanh Thủy ThS GV Chi tiết
4 Nguyễn Thị Thanh Thảo TS GV Chi tiết
5 Đinh Thị Khánh Hà ThS GV Chi tiết
6 Bùi Thiên Nga CN GV
7 Nguyễn Đoàn Hạnh Dung ThS GV Chi tiết
8 Hoàng Thị Huế ThS GV Chi tiết
9 Dương Thủy Tiên ThS GV Chi tiết
10 Nguyễn Hoàng Tuệ Quang NCS GV Chi tiết
11 Lê Thị Thanh Châu ThS GV
12 Nguyễn Thị Như Quỳnh ThS GV
13 Nguyễn Thị Minh Nghĩa NCS GV Chi tiết
14 Trần Đào Phú Lộc ThS GV Chi tiết

 3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC:

Ngành du lịch điện tử (chi tiết)

Ngành Quản trị kinh doanh (chi tiết)

4. TIN TỨC – HOẠT ĐỘNG

sangtao5. LIÊN HỆ

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ văn phòng Khoa Quản lý sự kiện và Công nghệ truyền thông tại:

Địa chỉ: Tầng 2 – Khu nhà Văn phòng, 22 Lâm Hoằng, Thành phố Huế

Điện thoại:  

Email: khoaqlskcntt.tdl@gmail.com

About admin

Tin liên quan

Khoa Quản trị Khách sạn nhà hàng

KHOA QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN – NHÀ HÀNG (Tên tiếng Anh: FACULTY OF HOSPITALITY MANAGEMENT) …