Trang chủ / KH & HTQT / Khoa học công nghệ / Kết quả nghiên cứu KH&CN / Bài báo khoa học xuất bản trong nước và quốc tế

Bài báo khoa học xuất bản trong nước và quốc tế

Xuất bản bài báo khoa học là một trong những minh chứng thể hiện khả năng nghiên cứu khoa học của Giảng viên. Thông qua bài báo khoa học có thể đánh giá được giá trị của các công trình nghiên cứu của đội ngũ giảng viên Khoa Du lịch. Mặc dù số lượng nguồn nhân lực khoa học công nghệ của Khoa Du lịch không nghiều, nhưng các công trình khoa học đặc biệt là các bài báo khoa học đăng ở các tạp chí trong nước và quốc tế.
Theo thống kê chưa đầy đủ cho đến thời điểm hiện tại số lượng bài báo khoa học (từ các công trình nghiên cứu) của cán bộ cơ hữu thuộc Khoa Du lịch:
– Đăng trên các tạp chí nước ngoài là: 46 bài báo
– Đăng trên các tạp chí trong nước: 98 bài báo
Thông tin cụ thể về các bài báo (đính kèm file)

Thông tin về KHCN&HTQT