Trang chủ / KH & HTQT / Khoa học công nghệ / BÀI BÁO KHOA HỌC / Tổng hợp bài báo khoa học xuất bản trong nước và quốc tế.

Tổng hợp bài báo khoa học xuất bản trong nước và quốc tế.

Xuất bản bài báo khoa học là một trong những minh chứng thể hiện khả năng nghiên cứu khoa học của Giảng viên. Thông qua bài báo khoa học có thể đánh giá được giá trị của các công trình nghiên cứu của đội ngũ giảng viên Trường Du lịch. 
Theo thống kê chưa đầy đủ cho đến thời điểm hiện tại số lượng bài báo khoa học (từ các công trình nghiên cứu) của cán bộ cơ hữu thuộc Trường Du lịch:
– Đăng trên các tạp chí nước ngoài là: 86 bài báo
– Đăng trên các tạp chí trong nước: 201 bài báo.

Thời điểm cập nhật: Tháng 1/2024

Thông tin cụ thể về các bài báo (đính kèm file)

About KHCN&HTQT

Tin liên quan

BÀI BÁO KHOA HỌC XUẤT BẢN TRÊN TẠP CHÍ QUỐC TẾ NĂM HỌC 2022-2023

TT Tên bài báo Tác giả Tên tạp chí Năm xuất bản Thuộc danh mục …