Trang chủ / Giới thiệu / Sứ mạng – tầm nhìn

Sứ mạng – tầm nhìn

  • Sứ mạng

Khoa Du lịch – Đại học Huế có sứ mạng đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao; nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực du lịch đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của khu vực MT-TN và cả nước.

  •  Tầm nhìn

Đến năm 2030, Trường Đại học Du lịch thuộc Đại học Huế phấn đấu thành đơn vị đào tạo, nghiên cứu và cung ứng dịch vụ khoa học công nghệ có chất lượng và uy tín tiên phong trong lĩnh vực du lịch ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Khoa Du lịch – Đại học Huế hiện tại có 05 bộ môn: Du lịch học, Lữ hành, Khách sạn và Nhà hàng, Công nghệ thông tin và truyền thông trong du lịch dịch vụ (ICT), Quản lý sự kiện và Marketing dịch vụ (EM&M), một Trung tâm thực hành và liên kết doanh nghiệp và 5 đơn vị trực thuộc khác. Hiện nay tổng số cán bộ cơ hữu Khoa là 108 cán bộ, trong đó có 03 Phó giáo sư, 06 Tiến sĩ, 55 Thạc sĩ, 14 Nghiên cứu sinh và 30 học viên đang theo học thạc sĩ ở nhiều nước tiên tiến trên thế giới như Pháp, Đức, Bỉ, Anh, New Zealands…Đây sẽ là lực lượng hùng hậu bổ sung cho đội ngũ của Khoa Du lịch – Đại học Huế để nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của phát triển ngành du lịch miền Trung – Tây Nguyên nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung.

Thông tin về admin