Trang chủ / Giới thiệu / Vị trí, sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi

Vị trí, sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi

1. Vị trí

Trường là đơn vị đào tạo thuộc Đại học Huế, chịu sự quản lí toàn diện, trực tiếp của Đại học Huế, hoạt động theo sự phân cấp và ủy quyền của Giám đốc Đại học Huế. Trường có logo và website riêng.

– Tên gọi bằng tiếng Việt: Trường Du lịch – Đại học Huế

– Tên gọi bằng tiếng Anh: School of Hospitality and Tourism – Hue University ( HUHT).

Trụ sở chính: 22 Lâm Hoằng, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cơ sở 1: Số 2 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cơ sở 2: Khu quy hoạch Đại học Huế tại phường An Tây và Phường An Cựu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Sứ mạng

Trường Du lịch – Đại học Huế có sứ mạng đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực du lịch ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Quốc gia; đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

 3. Tầm nhìn

Đến năm 2025 phát triển thành trường đại học thành viên của Đại học Huế, đến năm 2030 trở thành trường đại học trọng điểm về du lịch của cả nước.

4. Giá trị cốt lõi

Khai phóng – Hội nhập – Chất lượng – Chuyên nghiệp

5. Cơ cấu ngành nghề và quy mô đào tạo

Trường sẽ có 10 ngành đào tạo đại học với 4 ngành đào tạo theo cơ chế đặc thù
của Chính phủ, 3 ngành đào tạo thạc sĩ và 1 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ. Quy mô đào tạo của Trường khoảng 4.000-6.000 sinh viên các cấp học.

About admin