Trang chủ / KH & HTQT / Khoa học công nghệ / Kết quả nghiên cứu KH&CN

Kết quả nghiên cứu KH&CN

Danh mục đề tài NCKH các cấp của Giảng viên thống kê từ năm 2009 – 2021

– Cấp Bộ: Nghiên cứu chiến lược quảng bá và tiếp thị du lịch để phát triển du lịch bền vững ở Thừa Thiên Huế Định hướng và giải pháp khai thác tiềm năng du lịch ở vườn quốc gia Bạch Mã Đánh giá chất lượng dịch vụ hướng dẫn …

Xem tiếp