Trang chủ / Giới thiệu / Giới thiệu chung về Khoa Du lịch

Giới thiệu chung về Khoa Du lịch

            Xuất phát từ nhu cầu bức thiết về nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao để phát triển du lịch Thừa Thiên Huế, khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước, cũng như yêu cầu tổ chức lại các chuyên ngành đào tạo có liên quan đến du lịch tại Đại học Huế, ngày 14/1/2008 Giám đốc Đại học Huế đã ký quyết định số 020/QĐ-ĐHH-TCNS thành lập Khoa Du lịch trực thuộc Đại học Huế. Với tầm nhìn: “Xây dựng Khoa Du lịch – Đại học Huế thành địa chỉ đào tạo, nghiên cứu và cung ứng dịch vụ khoa học công nghệ có chất lượng và uy tín trong lĩnh vực du lịch, đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực du lịch và chất lượng cao và từng bước tiếp cận chuẩn mực quốc tế”, Khoa Du lịch – Đại học Huế đặc biệt chú trọng đến chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trên cơ sở nguồn lực vững mạnh của Đại học Huế – “một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu, đầu mối giao lưu văn hoá, khoa học, giáo dục lớn nhất ở miền Trung”.

school
             Định vị tại Huế, thành phố của du lịch lễ hội, Khoa Du lịch – Đại học Huế là một môi trường lý tưởng cho đào tạo du lịch, kết hợp học đi đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tiễn. Khoa còn có trung tâm thực hành tại chỗ, kết hợp với các tổ chức đào tạo và các doanh nghiệp khác trên địa bàn để tạo ra hệ thống cơ sở thực hành nghề nghiệp và nâng cao năng lực vận dụng thực tiễn cho người học, yếu tố tạo ra sự khác biệt về chất lượng.
              Khoa Du lịch – Đại học Huế ra đời mở ra cơ hội tốt hơn cho người học có điều kiện học tập ở trình độ cao thuộc các chuyên ngành du lịch, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, cải thiện chất lượng dịch vụ, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp và của ngành, nâng cao danh tiếng, uy tín và hình ảnh của du lịch miền Trung – Tây Nguyên nói riêng và Du lịch Việt Nam nói chung. Sự ra đời của Khoa Du lịch – Đại học Huế cũng tạo thêm cơ hội để khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực hiện có của Đại học Huế, góp phần thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của một đại học trọng điểm đa ngành ở miền Trung và Tây Nguyên.
school1

             Khoa Du lịch – Đại học Huế hiện tại có 05 bộ môn: Du lịch học, Lữ hành, Khách sạn và Nhà hàng, Công nghệ thông tin và truyền thông trong du lịch dịch vụ (ICT), Quản lý sự kiện và Marketing dịch vụ (EM&M), một Trung tâm thực hành và liên kết doanh nghiệp và 4 đơn vị trực thuộc khác. Hiện nay tổng số cán bộ cơ hữu Khoa là 118 cán bộ, trong đó có 03 Phó giáo sư, 06 Tiến sĩ, 55 Thạc sĩ, 12 Nghiên cứu sinh và 29 học viên đang theo học thạc sĩ ở nhiều nước tiên tiến trên thế giới như Pháp, Đức, Bỉ, Anh, New Zealands…Đây sẽ là lực lượng hùng hậu bổ sung cho đội ngũ của Khoa Du lịch – Đại học Huế để nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của phát triển ngành du lịch miền Trung – Tây Nguyên nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung.

Thông tin về admin