Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo

Tin Đào đạo

THÔNG BÁO VỀ VIỆC RÀ SOÁT THÔNG TIN SINH VIÊN CỦA CÁC KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2015 TRỞ VỀ TRƯỚC CHƯA ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC THỂ CHẤT

unnamed

     THÔNG BÁO VỀ VIỆC RÀ SOÁT THÔNG TIN SINH VIÊN CỦA CÁC KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2015 TRỞ VỀ TRƯỚC CHƯA ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC THỂ CHẤT     Căn cứ Công văn số 1440/ĐHH-KGDTC ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Đại học Huế về …

Xem tiếp