Tổ TCHC

  •  Tổng quan

Tổ Tổ chức – Hành chính có chức năng tham mưu và giúp Khoa trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được Khoa trưởng giao quản lý viên chức, người lao động và bảo vệ chính trị nội bộ; theo dõi và điều phối các hoạt động của các đơn vị thuộc theo chương trình, kế hoạch làm việc; quản lý và điều hành các công tác hành chính, kế hoạch tài chính, cơ sở vật chất, thư viện, văn thư, lưu trữ, lễ tân, khánh tiết, an ninh trật tự, cảnh quan môi trường, y tế, an toàn phòng cháy chữa cháy, bão lụt, phương tiện công tác của đơn vị.

Thực hiện các nhiệm vụ:

Công tác kế hoạch – tổng hợp

– Công tác tổ chức, nhân sự

– Công tác hành chính tổng hợp

  • Nhân sự tổ     
STT Họ và tên Chức vụ Học hàm, học vị

Hành chính

1  Phan Văn Ngọc Tổ trưởng ThS
2  Nguyễn Mạnh Hùng CV ThS
3  Nguyễn Thị Mai CV ThS
4  Trần Thị Huyền CV CN
5  Phan Minh Hiếu CV  CN
6  Đoàn Trần Đài Trang Y tế
 
Kế toán- Tài chính
7  Phan Minh Trung KTV ThS
8  Trần Thị Như Phương CV  CN
9  Nguyễn Thị Vân Ty Phụ trách kế toán
 ThS
10  Nguyễn Thị Mai Hương KTV ThS
Thư viện
11  Nguyễn Thị Bích Ngọc CV ThS
12  Đặng Thị Nga CV CN
13  Hoàng Minh Thảo Nguyên CV ThS
Bộ phận bảo vệ nhà khách
14  Lê Thúc Thiên An    
15  Trần Ngọc Bình    
16  Trần Tiến Đạt   CN
17  Nguyễn Thị Lài    
18  Võ Văn Lâm   CN
19  Đặng Thị Ngọc Sương    

 

Thông tin về admin

Bài viết tương tự

daotao

Phòng Đào tạo và công tác sinh viên

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN OFFICE OF ACADMIC AND STUDENTS’ AFFAIRS Giới …