Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 2 tháng 3 năm 2021 (từ ngày 08/3/2021 đến ngày 14/3/2021)

Lịch công tác tuần 2 tháng 3 năm 2021 (từ ngày 08/3/2021 đến ngày 14/3/2021)

 Thời gian

Nội dung

Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ hai,
08-03-2021
15:00 Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Thầy Hữu Tuấn, Cô Ngọc Liên, Thầy Cường, Thầy Ngọc, Thầy Chính, Thầy Thanh Long, Thầy Minh Tuấn, Thầy Hòa (85) Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế
16:30 Hội nghị ban lãnh đạo mở rộng Đại học Huế Đại diện lãnh đạo Trường Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế
Thứ tư,
10-03-2021
15:30 Hội nghị ký cam kết thi đua Đại học Huế, năm 2021 Thầy Hữu Tuấn, Thầy Ngọc Phòng hợp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại học Huế
Thứ năm,
11-03-2021
14:00 Họp Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế Thầy Hữu Tuấn Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ PGĐ Trương Quý Tùng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế

 

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 2 tháng 4 năm 2024 (từ ngày 08/4/2024 đến ngày 14/4/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ tư,10-04-2024 …