Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 2 tháng 5 năm 2020 (từ ngày 11/5/2020 đến ngày 17/5/2020)

Lịch công tác tuần 2 tháng 5 năm 2020 (từ ngày 11/5/2020 đến ngày 17/5/2020)

        Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ ba,
12-05-2020
8:00 Hội nghị lấy phiếu giới thiệu quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2021 – 2026 Khoa Du lịch-Đại học Huế. Toàn thể viên chức và hợp đồng không xác định thời hạn của KDL Hội trường tầng 5 Khoa Du lịch Khoa trưởng
15:30 Họp Ban Thường vụ Đoàn Đại học Huế mở rộng  Thầy Hoàng Long Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ Bí thư Đoàn Đại học Huế
Thứ năm,
14-05-2020
08:00 Họp Hội đồng xét bồi hoàn chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức thuộc Khoa Du lịch – Đại học Huế

 

Thầy Hữu Tuấn, Thầy Ngọc. Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại học Huế – Chủ tịch Hội đồng

 

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 1 tháng 5 năm 2024 (từ ngày 05/5/2024 đến ngày 12/5/2024)

    Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ …