Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 4 tháng 10 năm 2019 (từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019)

Lịch công tác tuần 4 tháng 10 năm 2019 (từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019)

        Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ hai,
21-10-2019
9:00 Họp Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế với Trưởng các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc

 

Thầy Hữu Tuấn Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Bí thư Đảng ủy Đại học Huế
14:00 Làm việc với Công ty INTRASE Thầy Hữu Tuấn, Cô Ngọc Liên, Thầy Thanh Long, Cô Khánh Hà Phòng họp KDL Khoa trưởng
Thứ ba,
22-10-2019
09:00 Nghiệm thu bàn giao các gói thầu đầu tư thiết bị và tài liệu, sách chuyên ngành cho Trung tâm năng lực thuộc dự án TOURIST tại Khoa Du lịch

 

Thầy Hữu Tuấn, Cô Ngọc Liên, Thầy Ngọc Khoa Du lịch, số 22 Lâm Hoằng Giám đốc Đại học Huế
Thứ tư,
23-10-2019
9:00 Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Khoa Du lịch Thành viên Hội đồng Phòng họp KDL Chủ tịch Hội đồng
10:00 Họp Cán bộ chủ chốt Khoa Du lịch BCN Khoa, trưởng các đơn vị Phòng họp KDL Khoa trưởng
Thứ năm,
24-10-2019
15:00 Họp Hội đồng thi đua, khen thưởng Cơ quan Đại học Huế. Thành viên Hội đồng theo Quyết định của Giám đốc Đại học Huế. Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại học Huế – Chủ tịch Hội đồng
Thứ sáu,
25-10-2019
07:30 Khai mạc Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2019

(học liên tục 3 ngày từ 25-27/10)

 

Học viên theo danh sách đã đăng ký Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi Thường trực Đảng ủy Đại học Huế

 

 

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 3 tháng 3 năm 2024 (từ ngày 18/3/2024 đến ngày 24/3/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ năm,21-03-2024 …