Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 4 tháng 8 năm 2017

Lịch công tác tuần 4 tháng 8 năm 2017

 Thời gian                          

Nội dung

Thành phần

Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ hai,

8:30 BCN Khoa gặp tổ trưởng TCHC, ĐTCTSV BCN Khoa, Tổ trưởng TCHC,ĐTCTSV Phòng họp KDL  
Thứ tư,
30-08-2017
08:00 Họp bàn về cơ sở vật chất Khu nhà số 02 Lê Lợi Thầy Tuấn Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi PGĐ Trương Quý Tùng
15:00 Ban chủ nhiệm Khoa gặp cố vấn học tập các lớp BCN Khoa, tổ ĐT-CTSV, Cố vấn học tập Phòng học tầng 2  
16:00 Tiếp đoàn Đaị học Đông Á Thầy Hữu Tuấn, thầy Hoài Phòng họp KDL Thầy Hữu Tuấn
Thứ sáu
01-09-2017
16:00 Làm việc với chuyên gia đào tạo Maldives BCN Khoa, Tổ HTQT, thầy cô trong danh sách Phòng họp KDL Thầy Hữu Tuấn

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 4 tháng 5 năm 2024 (từ ngày 20/5/2024 đến ngày 26/5/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ tư,22-05-2024 …