Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá Khóa luận và phân công giảng viên chấm chuyên đề Tốt nghiệp cho sinh viên Trường Du lịch 2022-2023

Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá Khóa luận và phân công giảng viên chấm chuyên đề Tốt nghiệp cho sinh viên Trường Du lịch 2022-2023

Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá Khóa luận và phân công giảng viên chấm chuyên đề Tốt nghiệp cho sinh viên Trường Du lịch 2022-2023

Trường Du lịch – Đại học Huế Thông báo Quyết đinh thành lập Hội đồng đánh giá Khóa luận và phân công giảng viên chấm chuyên đề Tốt ngiệp năm học 2022- 2023 có danh sách kèm kèm theo.

Chi tiết tại link đính kèm:

Trân trọng./.

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2022 – 2023 cho sinh viên K56 của Trường Du lịch – Đại học Huế

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm …