Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / THÔNG BÁO CUỘC THI TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG CHỐNG MA TÚY (20/07/2023- 19/10/2023)

THÔNG BÁO CUỘC THI TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG CHỐNG MA TÚY (20/07/2023- 19/10/2023)

THÔNG BÁO CUỘC THI TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG CHỐNG MA TÚY (20/07/2023- 19/10/2023)

Với mục đích Tuyên truyn, ph biến pháp lut v phòng, chng ma túy cho cơ quan,
t chc, cán bộ, đảng viên, nhân dân trên phm vi c c và công dân Vit
Nam c ngoài, người nước ngoài sinh sng, làm vic và hc tp ti Vit
Nam; góp phn làm chuyn biến, nâng cao nhn thc xã hi trong thc hiện pháp lut v phòng, chng ma túy.
Cuc thi là mt hoạt động thiết thc góp phn trin khai Lut Phòng,
chng ma túy và các văn bản hướng dn thi hành thng nhất, đồng b, sâu rng,
hiu qu trên phm vi c ớc.
Chi tiết tại link đính kèm: TẠI ĐÂY
 
Trân trọng.!

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2022 – 2023 cho sinh viên K56 của Trường Du lịch – Đại học Huế

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm …