Trang chủ / Kế Toán

Kế Toán

Thông báo gia hạn học phí HK2 NH 2023-2024 đối với SV K55

Phòng Kế toán – Trường Du lịch thông báo về việc gia hạn học phí học kỳ II năm học 2023-2024 cho các bạn sinh viên K55 Thời gian gia hạn: từ ngày 16/04/2024 đến ngày 15/05/2024 Hình thức thu: nộp online tại website http://daotao.huht.hueuni.edu.vn/student Sau khoảng thời gian quy …

Xem tiếp

Thông báo về việc tạm thu học phí chính quy học kỳ II năm học 2023-2024 cho SV K55

Trường Du Lịch – Đại Học Huế thông báo về việc tạm thu học phí chính quy học kỳ II năm học 2023 – 2024 cho SV K55 như sau: Mức tạm thu:  385.000 đ/tín chỉ áp dụng đối với năm học 2023 – 2024 Thời gian thu học phí: …

Xem tiếp

Thông báo về việc tạm thu học phí chính quy học kỳ II năm học 2023-2024

Trường Du Lịch – Đại Học Huế thông báo về việc tạm thu học phí chính quy học kỳ II năm học 2023 – 2024 như sau: Mức tạm thu:  385.000 đ/tín chỉ áp dụng đối với năm học 2023 – 2024 Thời gian thu học phí: Từ ngày 21/02/2024-06/03/2024 …

Xem tiếp

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KIỂM TRA CÁC KỲ ĐÓNG HỌC PHÍ CHO SV K54, K55 Ở TRANG thuhocphihat.hueuni.edu.vn/

Trường du lịch-Đại Học Huế thông báo đến các bạn SV K54,K55. Hiện nay Trường đã chuyển qua hệ thống nộp học phí ở trang daotao.huht.hueuni.edu.vn/student/Account/Login. Đến hết ngày 31/12/2023 hệ thống học phí ở trang cũ sẽ đóng. Vì vậy các bạn K54,K55 kiểm tra lại dữ liệu theo …

Xem tiếp

Thông báo về việc thu học phí chính quy học kỳ I năm học 2023-2024

Trường Du Lịch – Đại Học Huế thông báo về việc thu học phí chính quy học kỳ I năm học 2023 – 2024 như sau: Mức thu:  385.000 đ/tín chỉ áp dụng đối với năm học 2023 – 2024 Thời gian thu học phí: Từ ngày 27/11/2023-25/12/2023 Hình thức …

Xem tiếp

Thông báo về việc đăng ký làm thẻ sinh viên

Thông báo đến các bạn đã đăng ký làm thẻ sinh viên (theo danh sách đính kèm). Đối với SV K53,K54,K55 đăng ký làm lại thẻ (vì lý do mất thẻ): Để ngân hàng xác minh thông tin, chữ ký và làm thủ tục khóa thẻ cũ, làm lại thẻ …

Xem tiếp

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU HỌC PHÍ CHÍNH QUY HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023

Trường Du Lịch – Đại Học Huế thông báo về việc thu học phí chính quy học kỳ I năm học 2022 – 2023 như sau: Mức thu:  400.000 đ/tín chỉ áp dụng đối với năm học 2022 – 2023 Thời gian thu học phí: Từ ngày 25/09/2022-25/10/2022 Hình thức …

Xem tiếp

Thông báo nộp tiền học lại,học cải thiện,học vượt học kỳ II năm học 2021-2022 dành cho các lớp riêng và bổ sung

Phòng kế toán thông báo đến các bạn Sinh viên các khóa đã đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt lớp riêng và bổ sung hợp lệ tại phòng đào tạo ( theo danh sách đính kèm) sẽ đóng học phí theo hình thức chuyển khoản. Thời gian …

Xem tiếp

THÔNG BÁO NỘP TIỀN HỌC LẠI,HỌC CẢI THIỆN,HỌC VƯỢT HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022

Phòng kế toán thông báo đến các bạn Sinh viên các khóa đã đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt hợp lệ tại phòng đào tạo ( theo danh sách đính kèm) sẽ đóng học phí theo hình thức chuyển khoản. Thời gian đóng : Từ 25/02/2022 – …

Xem tiếp

Thông báo về việc thu bổ sung học phí chính quy học kỳ I năm học 2021-2022 cho SV K55

Trường Du Lịch – Đại Học Huế thông báo chi tiết các khoản thu đầu năm  và học phí bổ sung của K55 năm học 2021 – 2022 như sau: Mức thu: Mức thu 385.000 đ/tín chỉ áp dung đối với năm học 2021 – 2022 Bảo hiểm y tế …

Xem tiếp