Trang chủ / Chưa được phân loại / Thông báo gia hạn học phí HK2 NH 2023-2024 đối với SV K55

Thông báo gia hạn học phí HK2 NH 2023-2024 đối với SV K55

Phòng Kế toán – Trường Du lịch thông báo về việc gia hạn học phí học kỳ II năm học 2023-2024 cho các bạn sinh viên K55

Thời gian gia hạn: từ ngày 16/04/2024 đến ngày 15/05/2024

Hình thức thu: nộp online tại website http://daotao.huht.hueuni.edu.vn/student

Sau khoảng thời gian quy định nói trên, nếu Sinh viên không nộp thì sẽ xử lý  theo quy định. Trân trọng!

About Kế Toán