Trang chủ / Tin tức / Hội nghị - hội thảo / Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Công đoàn

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Công đoàn

          Nhằm thực hiện hiệu quả phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy và học do Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết 29/NQ-TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về : ‘‘Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo’’; thiết thực chào mừng 60 năm xây dựng và phát triển Đại học Huế. Thực hiện văn bản số 31/TB-CĐ của Công đoàn Đại học Huế về việc tổ chức Hội thảo chủ đề : ‘‘ Công đoàn Đại học Huế với đổi mới, sáng tạo trong dạy và học’’ ; CĐCS Khoa Du lịch tổ chức Hội thảo ‘‘ Công đoàn Khoa Du lịch thực hiện đổi mới, sáng tạo trong dạy và học’’. Để Hội thảo được tổ chức thành công, Ban chấp hành Công đoàn Khoa Du lịch thông báo đến các đơn vị một số nội dung sau :

  1. Thời gian Hội thảo : Vào lúc 14h00 ngày 17/02/2017
  2. Địa điểm : Hội trường tầng 5, Khoa Du lịch
  3. Thành phần tham dự :

Đại biểu có giấy mời :

  • Đại diện Ban thường vụ Công đoàn Đại học Huế
  • Ban chủ nhiệm Khoa
  • Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Khoa Du lịch

Đại biểu theo thông báo :

  • Ủy viên Ban chấp hành CĐCS
  • Các đồng chí có bài viết cho Hội thảo
  • Toàn thể công đoàn viên các Tổ Công đoàn trực thuộc CĐCS

Ban chấp hành CĐCS Khoa Du lịch đề nghị các Ban chấp hành các Tổ Công đoàn, Tổ trưởng các Tổ Công đoàn trực thuộc CĐCS Khoa Du lịch thông báo đến công đoàn viên thuộc Tổ mình biết, sắp xếp công việc tham gia đầy đủ ; đồng thời chuẩn bị các ý kiến phát biểu tại Hội thảo.

            Đề nghị các đồng chí quan tâm thực hiện./.

                                     Phan Văn Ngọc – Tổ TCHC

About admin

Tin liên quan

Thông báo của Khoa Giáo dục thể chất về việc thu học phí môn học Giáo dục thể chất học kỳ 2 năm học 2023-2024

Khoa Giáo dục thể chất thông báo về việc thu học phí môn học Giáo …