Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Danh sách sinh viên đăng ký học lại cải thiện học vượt học kỳ hè năm học 2016-2017

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

lich-thi

Kỳ thi kết thúc học phần, năm học 2020-2021 (Đợt 5) Theo hình thức thi trực tuyến (Học kỳ II, Học kỳ hè)

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021, Trường Du lịch – Đại học Huế thông báo …