Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / DANH SÁCH VÀO PHÒNG THI LỚP HLCT VỚI KHÓA 48

DANH SÁCH VÀO PHÒNG THI LỚP HLCT VỚI KHÓA 48

danh-sach-vao-phong-thi-lop-hlct-voi-khoa-48

Chú ý:

Những sinh viên học lại cải thiện, học vượt kiểm tra ngày thi theo lịch thi của Khoa.

Trước ngày thi sinh viên không có tên đến gặp tổ KT-ĐBCL để bổ sung (cầm theo biên lai thu tiền)

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

DANH SÁCH SINH VIÊN KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2021-2022

DANH SÁCH SINH VIÊN KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2021-2022 Phòng Kê toán – Trường Du …