Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Hướng dẫn về việc thực hiện chương trình môn học Giáo dục thể chất tại Đại học Huế từ năm học 2019-2020

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2023

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM …