Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Hướng dẫn về việc thực hiện chương trình môn học Giáo dục thể chất tại Đại học Huế từ năm học 2019-2020

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo về việc Tổ chức học cải thiện môn học GDQPAN năm học 2022-2023

Thông báo về việc Tổ chức học cải thiện môn học GDQPAN năm học 2022-2023 …