Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Kế hoạch tổ chức dạy và học Ngoại ngữ không chuyên và Tiếng Việt cho người nước ngoài dành cho sinh viên Đại học Huế năm học 2018-2019

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số HK II năm học 2023 – 2024

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên …