Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 1 tháng 02 năm 2022 (Từ ngày 31/01/2022-06/02/2022)

Lịch công tác tuần 1 tháng 02 năm 2022 (Từ ngày 31/01/2022-06/02/2022)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ hai,

31-01-2022

07:00 Nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

(Từ ngày 31/01- 04/02/2022)

Thứ Ba,

01-02-2022

07:00 Nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

(Từ ngày 31/01- 04/02/2022)

Thứ Tư,

02-02-2022

07:00 Nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

(Từ ngày 31/01- 04/02/2022)

Thứ Năm,

03-02-2022

07:00 Nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

(Từ ngày 31/01- 04/02/2022)

Thứ Sáu,

04-02-2022

07:00 Nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

(Từ ngày 31/01- 04/02/2022)

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 02 tháng 01 từ ngày 09/01/2023 đến ngày 15/01/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai,09-01-2023 …