Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 1 tháng 11 năm 2019 (từ ngày 04/11/2019 đến ngày 10/11/2019)

Lịch công tác tuần 1 tháng 11 năm 2019 (từ ngày 04/11/2019 đến ngày 10/11/2019)

        Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ hai,
04-11-2019
14:00 Tiểu ban Du lịch xét tuyển nghiên cứu sinh đợt tháng 10 năm 2019 Thầy Hữu Tuấn, Cô Tám,  Cô Ngọc Liên Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ Trưởng Tiểu ban
Thứ ba,
05-11-2019
14:00 Họp đánh giá, phân loại công chức, viên chức quản lý của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Huế.

 

Thầy Hữu Tuấn, Cô Ngọc Liên Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại học Huế
Thứ tư,
06-11-2019
9:00 Lễ Công bố Quyết định Bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế, nhiệm kỳ 2019-2024 Thầy Hữu Tuấn Hội trường tầng 4, Nhà học chuyên ngành, Đại học Ngoại Ngữ  
15:00 1. Từ 15g00 – 15g15: Hội nghị Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế.

2. Từ 15g15 – 16g00: Hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng của Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế.

3. Từ 16g00 – 17g00: Hội nghị Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế.

 

BCH Đảng bộ bộ phận, Bí thư các chi bộ trực thuộc Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế
Thứ năm,
07-11-2019
8:30 Lễ Công bố và trao Quyết định Bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế Thầy Hữu Tuấn Hội trường A,  Trường Đại học Y Dược   
09:00 Buổi giới thiệu thông tin về du học Pháp

 

 Cán bộ, giảng viên, sinh viên quan tâm.

 

 

Phòng họp I.1, số 01 Điện Biên Phủ Trưởng Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế Đại học Huế
Thứ sáu,
08-11-2019
15:00 Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế nhiệm kỳ 2019 – 2024

 

Thầy Hữu Tuấn Hội trường, Trường Đại học Kinh tế, số 99 Hồ Đắc Di Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế

 

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 3 tháng 3 năm 2024 (từ ngày 18/3/2024 đến ngày 24/3/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ năm,21-03-2024 …