Trang chủ / KH & HTQT / Khoa học công nghệ / Các Biểu mẫu nhiệm vụ Khoa học Công nghệ

Các Biểu mẫu nhiệm vụ Khoa học Công nghệ

Để đảm bảo tính khoa học cho việc đề xuất, xây dựng thuyết minh đề tài KH&CN cấp Khoa.

Khoa Du lịch phổ biến  đề xuất , thuyết minh của Đại học Huế đến với các Giảng viên, cán bộ và sinh viên

(đính kèm file)

Quý Giảng viên, cán bộ và sinh viên khi thực hiện xây dựng thuyết minh yêu cầu đảm bảo kỹ thuật trên.

About KHCN&HTQT

Tin liên quan

Sinh viên đạt giải khuyến khích giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2021

Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” là giải thưởng được tổ chức hằng …