Trang chủ / KH & HTQT / Khoa học công nghệ / Các Biểu mẫu nhiệm vụ Khoa học Công nghệ

Các Biểu mẫu nhiệm vụ Khoa học Công nghệ

Để đảm bảo tính khoa học cho việc đề xuất, xây dựng thuyết minh đề tài KH&CN cấp Khoa.

Khoa Du lịch phổ biến  đề xuất , thuyết minh của Đại học Huế đến với các Giảng viên, cán bộ và sinh viên

(đính kèm file)

Quý Giảng viên, cán bộ và sinh viên khi thực hiện xây dựng thuyết minh yêu cầu đảm bảo kỹ thuật trên.

About KHCN&HTQT

Tin liên quan

Kết quả xác định danh mục đề tài NCKH sinh viên 2024

Thực hiện Quyết định số 283/QĐ-ĐHH ngày 21/3/2024, Trường Du lịch- Đại học Huế tổ …