Trang chủ / KH & HTQT / Khoa học công nghệ / Các Biểu mẫu nhiệm vụ Khoa học Công nghệ

Các Biểu mẫu nhiệm vụ Khoa học Công nghệ

Để đảm bảo tính khoa học cho việc đề xuất, xây dựng thuyết minh đề tài KH&CN cấp Khoa.

Khoa Du lịch phổ biến  đề xuất , thuyết minh của Đại học Huế đến với các Giảng viên, cán bộ và sinh viên

(đính kèm file)

Quý Giảng viên, cán bộ và sinh viên khi thực hiện xây dựng thuyết minh yêu cầu đảm bảo kỹ thuật trên.

Thông tin về KHCN&HTQT

Bài viết tương tự

thongbao

Quy định tiêu chuẩn đề tài KH&CN cấp Khoa thuộc Đại học Huế

Quy định tiêu chuẩn đề tài Khoa học và công nghệ cấp Khoa thuộc Đại …