Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 1 tháng 6 năm 2018 (từ ngày 04/6/2018 đến ngày 10/6/2018)

Lịch công tác tuần 1 tháng 6 năm 2018 (từ ngày 04/6/2018 đến ngày 10/6/2018)

Thời gian

Nội dung

Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ hai,
04-06-2018
07:00 Hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6/2018)

 

– Thầy Cường;

– Đại diện Đoàn Khoa

Trường Đại học Sư phạm, số 32 Lê Lợi Ban Giám đốc Đại học Huế
09:00 Lớp học vẽ bản đồ và GIS GV đã đăng ký Phòng họp KDL Prof. Joan
Thứ ba,
05-06-2018
08:00 Họp Hội đồng nâng lương Khoa Du lịch Theo QĐ Phòng họp KDL Chủ tịch Hội đồng
09:00 Lớp học vẽ bản đồ và GIS GV đã đăng ký Phòng họp KDL Prof. Joan
Thứ tư,
06-06-2018
09:00 Lớp học vẽ bản đồ và GIS GV đã đăng ký Phòng họp KDL Prof. Joan
14:30 Buổi nói chuyện GS. Soucr- Đại học kinh tế Prague – Séc CB,GV quan tâm Phòng họp KDL Prof. Souer
Thứ năm,
07-06-2018
09:00 Lớp học vẽ bản đồ và GIS GV đã đăng ký Phòng họp KDL Prof. Joan

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 1 tháng 7 năm 2024 (từ ngày 01/7/2024 đến ngày 07/7/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba,02-07-2024 …