Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 1 tháng 8 năm 2017 (từ ngày 07/8/2017 đến ngày 13/8/2017)

Lịch công tác tuần 1 tháng 8 năm 2017 (từ ngày 07/8/2017 đến ngày 13/8/2017)

Thời gian                          

Nội dung

Thành phần

Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ ba,
08-08-2017
08:00 Họp Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 – 2021 và Tổ giúp việc Hội đồng Thầy Hữu Tuấn Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế – Chủ tịch Hội đồng
Thứ tư,
09-08-2017
07:30 Họp Tiểu ban sát hạch ứng viên tuyển dụng lao động hợp đồng Bộ môn Quản lý sự kiện và Marketing dịch vụ, Khoa Du lịch – Đại học Huế Thành viên Tiểu ban sát hạch Bộ môn Quản lý sự kiện và Marketing dịch vụ theo Quyết định số 773/QĐ-ĐHH ngày 25/7/2017 của Giám đốc Đại học Huế Khoa Du lịch, 22 Lâm Hoằng, TP. Huế Trưởng Ban TCCB – Trưởng Tiểu ban
13:30 Họp Tiểu ban sát hạch ứng viên tuyển dụng lao động hợp đồng Bộ môn Lữ hành, Du lịch học Khoa Du lịch – Đại học Huế Thành viên Tiểu ban sát hạch Bộ môn Lữ hành, Khoa Du lịch – Đại học Huế theo Quyết định số 773/QĐ-ĐHHngày 25/7/2017 của Giám đốc Đại học Huế Khoa Du lịch, 22 Lâm Hoằng, TP. Huế Trưởng Ban TCCB – Trưởng Tiểu ban
Thứ năm,
10-08-2017
08:00 Họp Tiểu ban tuyển dụng lao động hợp đồng Khoa Du lịch – Đại học Huế:
2. Từ 08h00 – 10h00: Họp Tiểu ban sát hạch Bộ môn Khách sạn – Nhà hàng.
3. Từ 10h00 – 11h00: Họp Tiểu ban phỏng vấn nhân viên hành chính thuộc Tổ Tổ chức – Hành chính.
4. Từ 11h00 – 11h30: Họp tiểu ban phỏng vấn nhân viên y tế thuộc Tổ Tổ chức – Hành chính.
Thành viên các tiểu bản sát hạch, phỏng vấn theo Quyết định số 773/QĐ-ĐHHngày 25/7/2017 của Giám đốc Đại học Huế Khoa Du lịch, 22 Lâm Hoằng, TP. Huế Trưởng các Tiểu ban
14:00 Họp Hội đồng Tuyển dụng lao động hợp đồng cho Khoa Du lịch – Đại học Huế  Thành viên Hội đồng Tuyển dụng lao động hợp đồng cho Khoa Du lịch – Đại học Huế theo Quyết định số 772/QĐ-ĐHH ngày 25/7/2017 của Giám đốc Đại học Huế Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế – Chủ tịch Hội đồng
Thứ sáu,
11-08-2017
8:00 Họp chuẩn bị Lễ Tốt nghiệp K47, Đón tiếp sinh viên K51 Thầy Hữu Tuấn, thầy Ngọc, thầy Cường, thầy Trung, thầy Thanh Long, thầy Quốc Tuấn, thầy Phụng Phòng họp Khoa Du lịch  
Thứ bảy,
12-08-2017
7:30 Lễ tốt nghiệp sinh viên khóa 2013 – 2017 -Đại biểu có giấy mời

-BCN Khoa, trưởng các đơn vị, cán bộ được cử, sinh viên

Hội trường tầng 5 Khoa Du lịch  
07:30 Hội nghị Công đoàn Đại học Huế năm 2017 Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên BTV và cán bộ chuyên trách các Công đoàn cơ sở trực thuộc. Khách sạn Trường Sơn Tùng 5, số 256 Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 3 tháng 3 năm 2024 (từ ngày 18/3/2024 đến ngày 24/3/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ năm,21-03-2024 …