Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 1 tháng 9 năm 2022 (từ ngày 05/9/2022 đến ngày 11/9/2022)

Lịch công tác tuần 1 tháng 9 năm 2022 (từ ngày 05/9/2022 đến ngày 11/9/2022)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
         Thứ năm,
08-09-2022

         

    14:00  

                                                       Hội nghị cán bộ chủ chốt Đại học Huế

Thầy Hữu Tuấn, Thầy Cường, Cô Ngọc Liên                             Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi Thường trực Đảng uỷ Đại học Huế
15:30 Hội nghị Tập thể lãnh đạo Đại học Huế mở rộng  Thầy Hữu Tuấn Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi  

Thường trực Đảng uỷ Đại học Huế

Thứ sáu,
09-09-2022
13:30 Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 của Công đoàn cơ sở Cơ quan Đại học Huế Theo Thông báo triệu tập của Công đoàn cơ sở cơ quan ĐHH Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cơ quan Đại học Huế

 

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 4 tháng 4 năm 2024 (từ ngày 22/4/2024 đến ngày 28/4/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba,23-04-2024 …