TIN MỚI
Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 1 tháng 9 năm 2023 (từ ngày 05/9/2023 đến ngày 10/9/2023)

Lịch công tác tuần 1 tháng 9 năm 2023 (từ ngày 05/9/2023 đến ngày 10/9/2023)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

Ngày

Giờ

Thứ ba,
05-09-2023

13:30

Tiểu ban Du lịch xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt tháng 8 năm 2023 (Ứng viên: Trương Thị Thu Lành)

 

Tiểu ban Du lịch theo Quyết định số 19/QĐ-HĐTSSĐH ngày 18/8/2023 của Hội đồng Tuyển sinh sau đại học năm 2023 Đại học Huế;

Phòng họp I.1 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Trưởng Tiểu ban

15:00

Tiểu ban Du lịch xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt tháng 8 năm 2023 (Ứng viên: Hồ Thị Thanh Thanh)

Tiểu ban Du lịch theo Quyết định số 19/QĐ-HĐTSSĐH ngày 18/8/2023 của Hội đồng Tuyển sinh sau đại học năm 2023 Đại học Huế;

Phòng họp I.1 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Trưởng Tiểu ban

16:30

Tiểu ban Du lịch xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt tháng 8 năm 2023 (Ứng viên: Nguyễn Quang Vũ)

Tiểu ban Du lịch theo Quyết định số 19/QĐ-HĐTSSĐH ngày 18/8/2023 của Hội đồng Tuyển sinh sau đại học năm 2023 Đại học Huế;

Phòng họp I.1 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Trưởng Tiểu ban

Thứ tư,
06-09-2023

08:00

Tiểu ban Du lịch xét tuyển Dự bị tiến sĩ đợt tháng 8 năm 2023 (Ứng viên: Trịnh Thị Hà)

Tiểu ban Du lịch theo Quyết định số 19/QĐ-HĐTSSĐH ngày 18/8/2023 của Hội đồng Tuyển sinh sau đại học năm 2023 Đại học Huế;

Phòng họp I.1 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Trưởng Tiểu ban

09:00

Tiểu ban Du lịch xét tuyển Dự bị tiến sĩ đợt tháng 8 năm 2023 (Ứng viên: Nguyễn Ngọc Tâm)

Tiểu ban Du lịch theo Quyết định số 19/QĐ-HĐTSSĐH ngày 18/8/2023 của Hội đồng Tuyển sinh sau đại học năm 2023 Đại học Huế;

Phòng họp I.1 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Trưởng Tiểu ban

10:00

Tiểu ban Du lịch xét tuyển Dự bị tiến sĩ đợt tháng 8 năm 2023 (Ứng viên: Phan Quốc Đại)

Tiểu ban Du lịch theo Quyết định số 19/QĐ-HĐTSSĐH ngày 18/8/2023 của Hội đồng Tuyển sinh sau đại học năm 2023 Đại học Huế;

Phòng họp I.1 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Trưởng Tiểu ban

14:00

Tiểu ban Du lịch xét tuyển Dự bị tiến sĩ đợt tháng 8 năm 2023 (Ứng viên: Nguyễn Ngọc Linh)

Tiểu ban Du lịch theo Quyết định số 19/QĐ-HĐTSSĐH ngày 18/8/2023 của Hội đồng Tuyển sinh sau đại học năm 2023 Đại học Huế;

Phòng họp I.1 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Trưởng Tiểu ban

15:00

Tiểu ban Du lịch xét tuyển Dự bị tiến sĩ đợt tháng 8 năm 2023 (Ứng viên: Trần Nguyễn Việt Anh)

Tiểu ban Du lịch theo Quyết định số 19/QĐ-HĐTSSĐH ngày 18/8/2023 của Hội đồng Tuyển sinh sau đại học năm 2023 Đại học Huế;

Phòng họp I.1 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Trưởng Tiểu ban

16:00

Tiểu ban Du lịch xét tuyển Dự bị tiến sĩ đợt tháng 8 năm 2023 (Ứng viên: Ngô Anh Tuấn)

 

Tiểu ban Du lịch theo Quyết định số 19/QĐ-HĐTSSĐH ngày 18/8/2023 của Hội đồng Tuyển sinh sau đại học năm 2023 Đại học Huế;

Phòng họp I.1 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Trưởng Tiểu ban

Thứ năm,
07-09-2023

14:00

Tập huấn tuyên truyền kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Toàn thể VC, NLĐ Trường Du lịch

Hội trường tầng 5, Trường Du lịch

 

Thứ sáu,
08-09-2023

08:00

Công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế về Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước

-Thầy Cường

-Thầy Ngọc, Thầy Hùng

Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Trưởng Đoàn kiểm tra và Phó Giám đốc Bùi Văn Lợi

Thứ bảy,
09-09-2023

08:00

Tổ chức Vòng Bán kết Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế lần thứ VI năm 2023”

– Cô Ngọc Liên;

– Cán bộ phụ trách khởi nghiệp;

– Sinh viên có quan tâm.

 

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Phó Giám đốc Đại học Huế: Đỗ Thị Xuân Dung

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 4 tháng 5 năm 2024 (từ ngày 20/5/2024 đến ngày 26/5/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ tư,22-05-2024 …