Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 2 tháng 12 năm 2018 (từ ngày 10/12/2018 đến ngày 16/12/2018)

Lịch công tác tuần 2 tháng 12 năm 2018 (từ ngày 10/12/2018 đến ngày 16/12/2018)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ hai,
10-12-2018
08:00 1. Kiểm điểm tập thể Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế (cả ngày).

Thầy Ngọc 1. Phòng họp I.2 số 04 Lê Lợi;  

Thường trực Đảng ủy ĐHH

Thứ ba,
11-12-2018
8:30 Họp thường trực Cán bộ chủ chốt BCN Khoa, thầy Ngọc, cô Vân Ti Phòng họp KDL Khoa trưởng
Thứ năm,
13-12-2018
14:00 Nghiệm thu bàn giao thiết bị thuộc Dự án tăng cường năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Đại học Huế do Ban Quản lý các dự án của Bộ Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tưThầy Hữu Tuấn, thầy Ngọc, cô Vân Ti Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi Gíam đốc Đại học Huế và Ban Quản lý các dự án của Bộ Giáo dục và Đào tạo
17:30 Làm việc với Jellyfish Education Thầy Hữu Tuấn, thầy Cường, cô Ngọc Anh Phòng họp KDL Khoa trưởng
Thứ sáu,
14-12-2018
9:00 Họp Chuẩn bị Lễ tốt nghiệp Thạc sĩ khóa 1 (2016-2018) Thầy Cường, thầy Ngọc, thầy Hoài, cô Vân Ti Phòng họp KDL Phó Khoa trưởng
13:30 Họp giao ban công tác khoa học và công nghệ Đại học Huế Thầy Hữu Tuấn, thầy Thiện Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 4 tháng 4 năm 2024 (từ ngày 22/4/2024 đến ngày 28/4/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba,23-04-2024 …