Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 2 tháng 2 năm 2020 (từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020)

Lịch công tác tuần 2 tháng 2 năm 2020 (từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020)

        Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ ba,
11-02-2020
14:00 Họp đánh giá, phân loại công chức lãnh đạo, quản lý Đại học Huế năm 2019 (Giám đốc, các Phó Giám đốc Đại học Huế)

 

Thây Hữu Tuấn Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại học Huế
Thứ năm,
13-02-2020
14:00 Hội nghị Tổng kết tuyển sinh năm 2019, triển khai công tác tuyển sinh năm 2020 đối với trình độ đại học hệ chính quy, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non hệ chính quy

 

– Đại diện lãnh đạo Khoa.

– Trưởng, Phó phòng/Tổ  ĐT/ĐTĐH.

 

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế
Thứ sáu,
14-02-2020
08:00 Hội nghị Đảng ủy Đại học Huế mở rộng triển khai Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia

 

Thầy Hữu Tuấn Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Bí thư Đảng ủy Đại học Huế

 

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 3 tháng 4 năm 2024 (từ ngày 15/4/2024 đến ngày 21/4/2024)

    Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ …