Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 3 tháng 3 năm 2021 (từ ngày 15/3/2021 đến ngày 21/3/2021)

Lịch công tác tuần 3 tháng 3 năm 2021 (từ ngày 15/3/2021 đến ngày 21/3/2021)

  Thời gian

Nội dung

Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ hai,
15-03-2021
15:45 Họp ĐUBP Trường Du lịch Đảng ủy viên ĐUBP Phòng họp TDL Bí thư  ĐUBP
Thứ ba,
16-03-2021
10:00 Làm việc với Công ty OJT Japan Miền trung Thầy Hữu Tuấn, Thầy Cường, Thầy Thanh Long Phòng họp TDL Q. Hiệu trưởng
14:00 Hội đồng tư vấn xác định danh mục đề tài cấp Trường năm 2021 Theo Quyết định Phòng họp TDL Q. Hiệu trưởng

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 3 tháng 6 năm 2024 (từ ngày 17/6/2024 đến ngày 23/6/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai,17-06-2024 …