Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 2 tháng 6 (từ ngày 05/6/2017 đến ngày 11/6/2017)

Lịch công tác tuần 2 tháng 6 (từ ngày 05/6/2017 đến ngày 11/6/2017)

Thời gian                          

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ hai,
05-06-2017
8:30 Thẩm định và xác nhận điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục đại học năm 2017 – Tổ thẩm định

– Cô Tám, thầy Hữu Tuấn,thầy Ngọc, thầy Trung, thầy Cường, thầy Quốc Tuấn, cô Bích Ngọc, thầy NM.Hùng, cô Vân, cô Uyên

Phòng họp KDL
Thứ tư,
07-06-2017
14:00 Họp Ban Chỉ đạo Đề án Ngoại ngữ 2020 Đại học Huế Cô Tám Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế
Thứ năm,
08-06-2017
08:00 Họp Hội đồng tuyển sinh Đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017 Cô Tám Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế – Chủ tịch Hội đồng

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 3 tháng 4 năm 2024 (từ ngày 15/4/2024 đến ngày 21/4/2024)

    Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ …