Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo chế độ chính sách đối với sinh viên năm học 2019-2020

Thông báo chế độ chính sách đối với sinh viên năm học 2019-2020

  1. Thông báo về việc xét miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ đại học chính quy (tại đây)
  2. Thông báo về việc xét trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ đại học chính quy (tại đây)
  3. Thông báo về việc thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số (tại đây)

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

THÔNG BÁO ĐẾN CÁC BẠN SINH VIÊN K51, K52, K53 CHƯA TỐT NGHIỆP

THÔNG BÁO ĐẾN CÁC BẠN SINH VIÊN K51, K52, K53 CHƯA TỐT NGHIỆP Các bạn …