Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 3 tháng 11(Từ 15/11/2021-21/11/2021)

Lịch công tác tuần 3 tháng 11(Từ 15/11/2021-21/11/2021)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ ba,
16-11-2021
10:00 Họp Cán bộ chủ chốt Trường Du Lịch Cán bộ chủ chốt Trực tuyến Thầy: Trần Hữu Tuấn
Thứ năm,
18-11-2021
08:00 Hội nghị bàn về giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo trực tuyến

(trực tuyến)

– Đại diện lãnh đạo đơn vị:

Thầy: Trần Hữu Tuấn

Thầy: Nguyễn Đức Cường

Thầy: Ngô Văn Sơn

Phòng họp trực tuyến tại: https://zoom.us/j/98736529638 PGĐ Trương Quý Tùng
Thứ sáu,

19-11-2021

13:30 Hội nghị Viên chức và người lao động Trường Du lịch năm 2021-2022 Toàn thể viên chức, giảng viên và người lao động Trực tuyến Thầy: Trần Hữu Tuấn

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

lich-ct-204x175-204x175

Lịch tuần 1 tháng 11( Từ 01/11/2021- 07/11/2021)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, …