Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 3 tháng 3 năm 2017 (từ ngày 13/3 đến 19/3)

Lịch công tác tuần 3 tháng 3 năm 2017 (từ ngày 13/3 đến 19/3)

Thời gian

Nội dung

Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ hai,
13-03-2017
8:00 Hội thảo Đào tạo đại học, thạc sỹ phát triển DL bề vừng

 

Thầy Tuấn Đại học Kinh tế Huế  
14:00 Tiếp và làm việc với đoàn đại biểu đến từ Hàn Quốc Thầy Tuấn Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế
Thứ ba,
14-03-2017 
7:30 Họp Báo cáo tự đánh giá Nhóm 2 Nhóm 2 Phòng họp KDL  
14:00 Họp phân bổ kinh phí cho các nhiệm vụ KHCN cấp Khoa năm 2017 HĐ KHCN mở rộng, thầy Trung, thầy Thiên Phòng họp KDL  
15:00 Họp Ban tuyển sinh Khoa Du lịch năm 2017 BCN Khoa, Trưởng các đơn vị đào tạo, thầy Chính, thầy Lê Tuấn, thầy Đạt, thầy Lê Văn Hòa(84,85),cô Hạnh Dung Phòng họp KDL  
Thứ năm,
16-03-2017
07:30 Họp lựa chọn các dự án thành phần để lập dự án đầu tư trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học năm 2017 của Đại học Huế

 

Cô Tám Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 3 tháng 4 năm 2024 (từ ngày 15/4/2024 đến ngày 21/4/2024)

    Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ …