Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 3 tháng 9 (từ ngày 13/9 đến 19/9)

Lịch công tác tuần 3 tháng 9 (từ ngày 13/9 đến 19/9)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ ba,
14-09-2021
08:00 Thực hiện công tác xét tuyển, lọc ảo tuyển sinh đại học năm 2021 Trường Du lịch Trường Du lịch và Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ; PGĐ Trương Quý Tùng – Phó Chủ tịch HĐTS
  08:00 Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế làm việc với Đại học Huế Thầy: Ngọc Phòng họp I..2, số 01 Điện Biên Phủ PGĐ Trương Quý Tùng
  10:00 Họp cán bộ chủ chốt Trường Du lịch Cán bộ chủ chốt Phòng họp TDL Hiệu trưởng
Thứ tư,
15-09-2021
08:00 Thực hiện công tác xét tuyển, lọc ảo tuyển sinh đại học năm 2021 Trường Du lịch Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ; PGĐ Trương Quý Tùng – Phó Chủ tịch HĐTS
  14:30 Họp Hội đồng tuyển sinh đại học năm 2021(Họp trực tuyến) Thầy Hữu Tuấn Họp trực tuyến tại: https://meet.google.com/wsd-xowo-ehi Giám đốc Đại học Huế – Chủ tịch Hội đồng
Thứ năm,
16-09-2021
08:30 Hội nghị Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo kết nối các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp khu vực miền Trung và Tây Nguyên Cô: Ngọc Liên Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ và các điểm cầu trực tuyến.

https://meet.google.com/dsg-york-cxq

Giám đốc Đại học Huế
  09:00

Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Du lịch – Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026

 
Cán bộ chủ chốt của đơn vị. Trường Du lịch, số 22 Lâm Hoằng Tổ trưởng Tổ công tác
   14:00  Hội nghị Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo kết nối các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp khu vực miền Trung và Tây Nguyên
(trực tuyến)
 Cô: Ngọc Liên  Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ và các điểm cầu trực tuyến.
https://meet.google.com/jue-wyrt-jqw
 Giám đốc Đại học Huế
   14:30  Hội thảo Xây dựng quỹ đầu tư khởi nghiệp
(trực tuyến)
 Cô: Ngọc Liên  Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi và các điểm cầu trực tuyến.
https://meet.google.com/jbg-hgte-rbs
 PGĐ Trương Quý Tùng
 Thứ sáu,
17-09-2021
 08:00  Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2020-2021
(Hội nghị trực tuyến)
 * Công đoàn cơ sở trực thuộc:
– Lãnh đạo đơn vị (Giấy mời);
– Chủ tịch, Phó Chủ tịch;
– Chủ nhiệm/Phụ trách UBKT và phụ trách Văn phòng CĐCS.
 * Đại học Huế: trực tuyến tại phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ.
* Công đoàn cơ sở trực thuộc: Trực tuyến tại đơn vị.
 Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 4 tháng 3 năm 2024 (từ ngày 25/3/2024 đến ngày 31/3/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba,26-03-2024 …