Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 4 tháng 11 năm 2019 (từ ngày 25/11/2019 đến ngày 01/12/2019)

Lịch công tác tuần 4 tháng 11 năm 2019 (từ ngày 25/11/2019 đến ngày 01/12/2019)

        Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ tư,
27-11-2019
09:00 Lễ trao Học bổng Keidanren, Nhật Bản – Đại diện lãnh đạo Khoa;
–  Sinh viên được nhận học bổng Keidanren, Nhật Bản.
Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ PGĐ Đỗ Thị Xuân Dung
Thứ sáu,
29-11-2019
7:00 Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KHCN cấp ĐHH năm 2020 -Theo QĐ,

-Cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài;

Phòng họp KDL Chủ tịch HĐ – Khoa trưởng
08:00 Hội thảo khoa học “Phát triển tài sản trí tuệ, từ nghiên cứu đến thương mại hóa sản phẩm” – Đại diện lãnh đạo đơn vị;
– Trưởng hoặc Phó Phòng/Tổ KHCN;
– Các nhà khoa học có nhiều công trình nghiên cứu, có kết quả nghiên cứu đã hoặc có tiềm năng chuyển giao, đăng ký sở hữu trí tuệ.
Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Giám đốc Đại học Huế
14:00  

Hội nghị Cán bộ viên chức năm học 2019-2020 Khoa Du lịch – Đại học Huế

-Đại biểu có giấy mời;

-Toàn thể CBVC, NLĐ Khoa Du lịch

Hội trường tầng 5 Khoa Du lịch Khoa trưởng

 

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 1 tháng 7 năm 2024 (từ ngày 01/7/2024 đến ngày 07/7/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba,02-07-2024 …