Trang chủ / Đào tạo / Sinh viên tốt nghiệp / Thông báo về việc kiểm tra điểm 6 học kỳ khóa 50

Thông báo về việc kiểm tra điểm 6 học kỳ khóa 50

Đề đảm bảo tính chính xác trong bảng điểm tốt nghiệp của sinh viên Khóa 50, Tổ KT – ĐBCLGD thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 50 tiến hành kiểm tra điểm trên bảng điểm kèm theo thông báo này:

Lớp trưởng các lớp Khóa 50 đến tại Tổ KT-ĐBCLGD để nhận bảng điểm tổng kết 6 kỳ của lớp.

  • Sinh viên khóa 50 kiểm tra thông tin về điểm các học phần trong bảng điểm và ký xác nhận đã kiểm tra vào phiếu kiểm tra tại lớp trưởng. (Lưu ý: Tất cả sinh viên đều ký tên và ghi số điện thoại trong phiếu này).
  • Nếu không điều chỉnh, sinh viên ghi “Không điều chỉnh” và ký tên vào Phiếu kiểm tra.
  • Những trường hợp có sai sót ghi đầy đủ thông tin vào phiếu kiểm tra, Tổ KT-ĐBCLGD sẽ trả lời thắc mắc cho từng sinh viên nếu có sai sót.

Thời gian nhận bảng điểm thứ 3 ngày 26/11/2019.

Thời gian kiểm tra điểm của sinh viên Từ ngày nhận bảng điểm đến hết ngày 03/12/2019. Hết thời hạn kiểm tra, lớp trưởng các lớp Khóa 50 đến nộp Danh sách sinh viên kiểm tra điểm 6 học kỳ tại Tổ KT-ĐBCLGD.

Kính đề nghị cố vấn học tập các lớp khóa 50 đốc thúc sinh viên kiểm tra, nhằm tránh trường hợp sai sót.

About Khảo thí

Tin liên quan

Thông báo v/v phúc khảo điểm thi HKI 2023 – 2024 (Đợt 2)

Phòng Đào tạo và CTSV, Trường Du lịch sẽ nhận đơn phúc khảo kết quả …