Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 4 tháng 11 (từ 22/11/2021-28/11/2021)

Lịch công tác tuần 4 tháng 11 (từ 22/11/2021-28/11/2021)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ hai,
22-11-2021
09:00 Họp lấy ý kiến nhận xét, đánh giá Giám đốc và các Phó Giám đốc Đại học Huế năm học 2020-2021 – Trưởng đơn vị.

(Thầy: Trần Hữu Tuấn)

Họp trực tuyển nền tảng Zoom: https://zoom.us/j/8923181584 Meeting ID: 892 318 1584 Giám đốc ĐHH
15:30 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Huế lần thứ XII

(Bố trí giãn cách, thực hiện nghiêm 5K)

– Đảng ủy viên Đại học Huế;

(Thầy: Trần Hữu Tuấn)

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi Thường trực Đảng ủy Đại học Huế
Thứ ba,
23-11-2021
Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế năm 2021 – Phiên thứ nhất: Hội đồng II. Khoa học Xã hội và Nhân văn. Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 566/QĐ-ĐHH ngày 12/5/2021 và 596/QĐ-ĐHH ngày 18/5/2021 của Giám đốc Đại học Huế. Phòng họp I.2. số 01 Điện Biên Phủ

(Bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19; các thành viên dự họp đến trước 30 phút để được test nhanh)

Chủ tịch Hội đồng
Thứ tư,24-11-2021 08:00

Tiểu ban Du lịch xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt tháng 10 năm 2021 

(hình thức trực tuyến)

– Thành viên Tiểu ban Du lịch theo Quyết định số 77/QĐ-HĐTSSĐH ngày 12/11/2021 của Giám đốc Đại học Huế; Phòng họp I.1, số 01 Điện Biên Phủ Trưởng tiểu ban
Tham dự Diễn đàn Quốc tế Franconomics-2021

(Trực tuyến)

– Bà Lê Thị Thanh Châu, Ủy viên Ban Điều phối các hoạt động Pháp ngữ tại ĐHH. Trực tuyến tại Phòng họp Giám đốc Đại học Huế, số 03 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế
08:00 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra nội bộ

(trực tuyến)

(Thầy: Phan Văn Ngọc

Thầy: Cao Hữu Phụng

Thầy: Nguyễn Mạnh Hùng)

Trực tuyến tại:  https://bit.ly/3ouyJXJ

Hội trường  ĐHH, số 03 Lê Lợi, Huế

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng
Thứ sáu,
26-11-2021
Hội thảo Quốc gia “Định hướng nội dung hoạt động đề án Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia giai đoạn 2021 – 2025”

(trực tuyến)

Cô: Trần Thị Ngọc Liên Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ PGĐ Trương Quý Tùng

 

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 1 tháng 5 năm 2024 (từ ngày 05/5/2024 đến ngày 12/5/2024)

    Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ …